A- A+
(THO) - Những vụ tai nạn lao động liên tiếp và nghiêm trọng xảy ra trong thời gian qua. Những buổi truyền thông về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy, nổ cũng thường xuyên được tổ chức.
Có điều gì đó đang mâu thuẫn khi mà cơ quan chức năng thì cố gắng bằng các biện pháp, trong đó có biện pháp truyền thông để nâng cao nhận thức nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn thương tâm và đáng tiếc, thì không ít chủ doanh nghiệp lại thờ ơ, vô cảm, thậm chí bất chấp việc đảm bảo vệ sinh an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ để theo đuổi một mục tiêu, đó là lợi nhuận.

Sự “lệch pha” đang tạo ra một “khoảng trống” pháp luật ở nhiều doanh nghiệp.

Năm nào cũng thế, tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy, nổ được cơ quan chức năng phát động rầm rộ, nhưng nó đã ngấm vào suy nghĩ, thay đổi việc làm của chủ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân được bao nhiêu. Tai nạn lao động, nhất là tai nạn trong lĩnh vực khai thác đá, khai thác dưới hầm lò, bệnh nghề nghiệp vẫn luôn là con số báo động. Chỉ riêng trong khai thác đá trên địa bàn Thanh Hóa thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết nhiều người.

Năm 2017 tuần lễ an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy, nổ đã được nâng cấp kéo dài lên một tháng với chủ đề thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho thấy sự quan tâm và mức độ quan trọng của việc này là hơn hẳn.

Tuy nhiên sự quan tâm của người lao động và cả xã hội đó là chủ đề này phải đi vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh một cách thực chất, chứ không chỉ dừng lại ở việc hưởng ứng lấy lệ.

Tháng an toàn vệ sinh lao động đã được phát động ở cấp quốc gia cuối tuần trước, các địa phương cũng đã hưởng ứng ở những quy mô, mức độ khác nhau.

Vấn đề được đưa ra và tập trung trong tháng cao điểm này, đó là thực hiện nhiều biện pháp để giảm thiểu tai nạn rủi ro trong lao động. Mục tiêu đặt ra cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh là xây dựng chương trình hành động cụ thể về an toàn vệ sinh lao động và tổ chức triển khai thực hiện trong cơ sở sản xuất, kinh doanh; rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động và phòng chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ về các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho các nhóm đối tượng cần phải huấn luyện, người lao động; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an toàn vệ sinh lao động; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động...

Rất nhiều yêu cầu đặt ra, nhưng nếu nó vẫn không được chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nhận thức đầy đủ, thực hiện đúng yêu cầu, thì tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn sẽ xảy ra, thậm chí ở mức độ nghiêm trọng.

Chỉ khi chủ doanh nghiệp hài hòa được vấn đề lợi nhuận với sự đảm bảo tính mạng cho người lao động thì tai nạn lao động mới có thể kiểm soát và đẩy lùi.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích