A- A+
(THO) - Việc xây dựng nông thôn mới trong những năm qua đã khiến nhiều xã đang phải loay hoay tìm nguồn trả nợ đọng xây dựng cơ bản.
Việc xây dựng nông thôn mới cần phải xốc lại, thay đổi về phương pháp và cách làm.

Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM năm 2017, theo đó mục tiêu đặt ra là phấn đấu xây dựng thành công huyện Quảng Xương đạt chuẩn NTM và toàn tỉnh có thêm ít nhất 37 xã đạt chuẩn NTM trong năm nay.

Con số này cho thấy quyết tâm chính trị trong “cuộc cách mạng” ở khu vực nông nghiệp - nông thôn của Thanh Hóa rất lớn. Tuy nhiên, Thanh Hóa sẽ đi vào chiều sâu, XDNTM đến đâu chắc đến đó, phù hợp sức dân, lòng dân, đảm bảo NTM hướng vào phục vụ lợi ích nhân dân, chứ không phải chất thêm gánh nặng cho nhân dân và chính quyền địa phương.

Tại Thông báo số 129-TB/VPTU, ngày 10-4-2017 Văn phòng Tỉnh ủy đã thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM của tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong việc XDNTM thời gian tới với yêu cầu khẩn trương rà soát, đưa ra khỏi danh sách các xã khó đạt chuẩn NTM, bổ sung vào danh sách các xã đăng ký hoàn thành các tiêu chí NTM trước ngày 30-6-2020; kiện toàn lại ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, đặc biệt phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đưa nội dung về kết quả XDNTM vào sinh hoạt định kỳ của cấp ủy.

Đặc biệt, không được đầu tư XDNTM quá khả năng, nguồn lực hiện có của địa phương. Những địa phương phải vay vốn để đầu tư phải có kế hoạch trả nợ khả thi và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền; nghiêm cấm vay để đầu tư XDNTM mà không cân đối được nguồn trả nợ.

XDNTM trong giai đoạn mới theo đó sẽ có điều kiện, sự ràng buộc, chứ không còn ngẫu hứng, đôi khi duy ý chí như đã thấy ở một số địa phương.

Sự chắc chắn này có thể không tạo ra sự đột phá về số lượng, nhưng sẽ đi vào chiều sâu chất lượng, không chỉ đảm bảo về kết cấu hạ tầng nông thôn, mà hơn thế còn đảm bảo sự ổn định về chính trị, trật tự xã hội ở khu vực này.

Đó mới là mục tiêu cốt lõi mà việc XDNTM hướng tới.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích