A- A+
(THO) - Lâu nay việc quảng cáo cơ bản còn vì lợi ích của doanh nghiệp, mà chưa chú ý nhiều, chưa hướng đến lợi ích cộng đồng và đáp ứng các yêu cầu xã hội.
Để tạo sự chú ý của người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp quảng cáo, doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo đã bất chấp những quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, cảnh quan môi trường và văn hóa.

Quảng cáo xuất hiện tùy tiện trên nhiều tuyến đường, khu dân cư mà ít tuân theo quy hoạch. Nhiều quảng cáo không có giấy phép vẫn ngang nhiên hoạt động. Trên nhiều tuyến đường ở Thanh Hóa có không ít bảng, biển quảng cáo vi phạm các quy định về kích cỡ, vị trí, kiểu dáng, thậm chí là hình thức, nội dung.

Cách đây ít năm việc thi công biển quảng cáo ở TP Thanh Hóa khi chưa đảm bảo về mặt thủ tục hành chính đã gây ra hậu quả chết người.

Quảng cáo tùy tiện đã gây ra những hậu quả khá nghiêm trọng, tuy nhiên, bởi lợi ích cục bộ, nhiều quảng cáo, thậm chí là quảng cáo chưa có phép, không phép vẫn mặc nhiên tồn tại.

Hoạt động quảng cáo, nhất là quảng cáo ngoài trời đang đặt ra nhiều yêu cầu đối với cơ quan quản lý Nhà nước cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý.

Đã đến lúc hoạt động quảng cáo cần phải thay đổi, hướng vào lợi ích cộng đồng và phù hợp văn hóa, chứ không chỉ đáp ứng lợi ích riêng mình. Đó là yêu cầu bức thiết trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, cảnh quan, môi trường hiện nay.

Để đáp ứng yêu cầu này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành 4 quyết định liên quan đến việc chấn chỉnh nền nếp trong lĩnh vực quảng cáo. Theo đó, mảng hoạt động nhạy cảm và phức tạp này trong thời gian tới sẽ được điều chỉnh bằng một Bộ Quy tắc ứng xử nghề nghiệp, dự kiến được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện ngay trong năm 2017.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động quảng cáo tại nhiều tỉnh, thành phố để có sự đánh giá đầy đủ, khách quan công tác quảng cáo.

Nếu được xây dựng phù hợp, thực thi nghiêm túc, tạo ra những định hướng chuẩn mực cho các doanh nghiệp quảng cáo, thì vấn đề cạnh tranh sẽ theo hướng tích cực. Từ đó sẽ góp phần cho việc phát triển của doanh nghiệp, cũng sẽ là những yếu tố nền tảng, khung pháp lý bên cạnh Luật Quảng cáo để hình thành nên các sản phẩm quảng cáo sáng tạo, đẹp và phù hợp với văn hóa Việt Nam, chứ không còn là chuyện mạnh ai người nấy quảng cáo, quảng cáo xa rời thực tế và phản cảm như hiện nay.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn