A- A+
Đường vào làng Cao Hong (xã Lũng Cao).

(THO) - Để văn hóa thâm nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống nhân dân, việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở mà trọng tâm là xây dựng làng văn hóa phải được xem là mấu chốt. Cùng với phong trào chung trong tỉnh, phong trào xây dựng làng văn hóa ở Bá Thước luôn được duy trì và tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Mục tiêu hướng đến của phong trào là xây dựng được các làng văn hóa có đời sống kinh tế ổn định, phát triển, mọi người giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa sạch – đẹp – an toàn, coi trọng tình làng nghĩa xóm; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đồng thời với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao.   Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phong trào xây dựng làng văn hóa cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến thời điểm này, đã có 23/23 xã, thị trấn tổ chức khai trương xây dựng làng, khu phố văn hóa; 244 đơn vị được công nhận đơn vị văn hóa (trong đó có 188 làng, 7 phố, 14 cơ quan, 31 trường học, 4 xã, thị trấn). Điều đáng nói nữa là, các làng văn hóa ngày càng có sự chuyển biến về chất, thể hiện ở việc người dân dần ý thức phải sống theo pháp luật và các quy ước của làng; nhiều hủ tục lạc hậu được loại bỏ; trật tự an ninh được giữ vững, cảnh quan môi trường được cải thiện; nhiều làng thường xuyên duy trì phong trào cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống, hội thi văn hóa, thể thao các làng văn hóa..., qua đó, bản sắc truyền thống các dân tộc được gìn giữ và phát huy.
 
Để có được kết quả ấy, theo ông Lê Hùng Chúc, Trưởng phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Bá Thước là, bên cạnh việc bám sát phong trào tại cơ sở, thì huy động sức dân để xây dựng cơ sở vật chất, tạo cảnh quan sạch, đẹp, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong thực hiện phong trào cũng được địa phương hết sức chú trọng. Chẳng hạn như, đã huy động dân đào đắp hàng vạn mét khối đất đá để làm sân vận động, đóng góp nhiều ngày công, tiền của để xây dựng nhà văn hóa, cổng làng, điểm vui chơi giải trí. Để rồi cùng với sự đầu tư của Nhà nước và sức dân, hệ thống các thiết chế văn hóa trong toàn huyện ngày càng hoàn thiện, với gần 100 nhà văn hóa, 310 sân vận động (trong đó 40 sân 90 x 60; 270 sân mi ni), gần 70 cổng làng...
 
Đạt được danh hiệu làng văn hóa cần một quá trình, song khó hơn vẫn là giữ được danh hiệu ấy. Trong nhiều giải pháp đề ra, huyện Bá Thước chú trọng đẩy mạnh các phong trào “Làng văn hóa sức khỏe” với việc ăn chín uống sôi, phòng, chống dịch bệnh; phong trào dân số - kế hoạch hóa gia đình, với việc thành lập câu lạc bộ “Nam thanh niên thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình”, hàng năm có 10 – 15 xã không có người sinh con thứ ba; thành lập các “Tổ an ninh trật tự”, “Tổ an ninh xã hội”, “hộ gia đình đăng ký làm nhiều việc tốt”, duy trì trên 150 khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo”, “Tương thân tương ái”... Qua đó, góp phần khơi dậy truyền thống đoàn kết thương yêu nhau trong gia đình, cộng đồng và thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
 
Cũng từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều làng văn hóa tiêu biểu trong phát triển kinh tế trang trại vườn rừng, kinh doanh, dịch vụ, khai thác vật liệu xây dựng như làng Măng, xã Lương Ngoại, làng Cú, xã Thiết Ống, Khu phố II thị trấn Cành Nàng, làng Lương Vân, xã Tân Lập; tiêu biểu về xây dựng thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa, thể thao như làng Na Khà, xã Cổ Lũng, làng Điền Tiến, xã Điền Lư, làng Vền, xã Điền Quang, làng Bứng, xã Điền Hạ, làng Lau, xã Điền Thượng, làng Cành Nàng, xã Lâm Xa, làng Cò, xã Điền Trung, làng Đòn, xã Lũng Niêm, làng Ben, xã Lương Nội, làng Cốc, xã Thành Lâm... Ngoài ra, nhiều làng còn duy trì và tổ chức tốt các loại câu lạc bộ (CLB) như CLB Cựu Chiến binh làng Trênh, xã Ái Thượng hỗ trợ giúp nhau làm nhà; CLB những người không sinh con thứ ba làng Tráng, xã Lâm Xa; CLB dân ca dân vũ, Gia đình văn hóa, thể dục - thể thao của làng Tôm, làng La Hán xã Ban Công, làng Na Khà, xã Cổ Lũng, làng Giầu Cả, xã Lương Ngoại...
 
Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa mới và nâng cao chất lượng các làng văn hóa đã khai trương được huyện Bá Thước xác định là nhiệm vụ trọng tâm trên lĩnh vực văn hóa những năm tiếp theo; đồng thời, gắn việc xây dựng làng văn hóa với xây dựng nông thôn mới, nhằm tổng hòa nguồn lực, tạo hiệu quả bền vững cho cả hai phong trào.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán