A- A+
(THO) - Trong tình hình hiện nay, vấn đề văn hóa hành chính (văn hóa quản lý) Nhà nước được nhiều người nhắc tới. Đây là một cụm từ chỉ nhiều hoạt động, gồm nhiều tiêu chí đánh giá: Công cụ quản lý, phương pháp, hình thức quản lý, ứng xử trong giao tiếp quản lý,v.v... nhưng dù thế nào đi nữa thì chuẩn mực vẫn phải là quản lý bằng pháp luật, tôn trọng và bảo vệ pháp luật, duy trì sự quản lý bằng cơ quan và công chức Nhà nước – những chủ thể mang quyền thực tế. Nói cách khác là cơ quan, công chức Nhà nước có tự giác thực hiện nghĩa vụ thì công dân, doanh nghiệp mới thực sự có quyền trên thực tế.
    Pháp luật quy định cho các chủ thể bao gồm cơ quan, công chức Nhà nước, doanh nghiệp, công dân trong xã hội có quyền, có nghĩa vụ gì thì pháp luật  cũng đồng thời quy định quyền và nghĩa vụ ấy được thực hiện theo một trình tự và cách thức nhất định. Trong quan hệ hành chính này công chức có quyền, có nghĩa vụ gì, thực hiện bằng cách nào – đối tượng quản  lý (chủ thể không mang quyền) có nghĩa quyền và nghĩa vụ nào? Chủ thể mang quyền không được tùy tiện thực hiện quyền, không được “sáng tạo”, hoặc bịa ra cách thực hiện quyền hay bắt đối tượng làm các nghĩa vụ mà  pháp luật không quy định.
 
    Chẳng hạn Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26-5-2006 thực hiện việc ưu đãi người có công với cách mạng bị nhiễm chất độc da cam. Người bị nhiễm chất độc da cam được pháp luật hướng dẫn thực hiện quyền lợi là: Làm đơn, chứng minh được mình đã phục vụ kháng chiến ở vùng Mỹ rải chất độc, đồng thời đã và đang mắc phải 17 thứ bệnh quy định trong Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, có xác nhận của bệnh viện đã điều trị, có UBND xã, hội cựu chiến binh xác nhận danh tính và tình trạng bệnh tật. Đủ những điều kiện này, công chức, cơ quan chính sách phải thực hiện việc xét cho đối tượng bị nhiễm chất độc da cam hưởng quyền lợi, không được sử dụng quyền xét duyệt để bắt họ phải nộp các loại giấy tờ không quy định trong luật như giấy ra viện trước năm 2006, sổ lấy thuốc, bìa hộ khẩu... Mỗi lần thêm một thứ (lại vẫn do công chức và bộ phận chính sách hướng dẫn), thời gian thực hiện từ 3 đến 5 tháng không xong mà người được hưởng chính sách thì già, bệnh tật, mù lòa đi lại khó, xa. Ấy thế nhưng có người thuê “dịch vụ” thì có kết quả ngay!? Đây là một vấn đề thuộc về văn hóa hành chính nhưng lại rất đáng lưu tâm, ai làm sai quy định phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
    Một ví dụ khác, pháp luật quy định rằng hồ sơ quản lý đất đai gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bản đồ địa chính, sổ mục kê, sổ theo dõi biến động đất đai của  các hộ trong mỗi ô, thửa, thế nhưng các hộ đã hiến đất mở đường theo Nghị định 36/CP, có dân làng, UBND xã ghi nhận điều đó. Hộ cũng đã làm trích lục đất trong giới hạn còn lại. Nay Nhà nước làm đường nhựa qua làng, dân đem bản đồ địa chính ra chứng minh “đất của tôi”! Nhà nước chịu, vì ban giải phóng mặt bằng không kiểm kê đền bù cho họ. Hỏi, có biên bản hiến đất không? Sổ theo dõi biến  động đất đai của hộ đâu? Cơ sở nào gia đình họ chấp nhận trích lục với diện tích đất đai ít hơn bản đồ? Công chức địa chính và UBND xã không chứng minh được. Điều này có thật ở một số gia đình thuộc làng Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa. Ở đây có 1 số vụ tranh chấp đất đai kéo dài, thậm chí đánh nhau ra tòa hình sự cũng có nguyên nhân từ việc cấp trích lục đất cho hộ, UBND xã không tổ chức nhóm đo đất theo thành phần luật định, không lấy xác nhận giáp ranh của các hộ liền kề, dẫn tới trích lục nhà này lại  gồm cả đất nhà khác. Đó là trường hợp ông Việt, ông Du ở làng Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến, Hoằng Hóa. Lại có cả tình trạng trích lục người này nhưng đất đai lại của người khác như trường hợp ông Tùng, bà Hồ ở  thôn 8, xã Hoằng Hải, Hoằng Hóa...
 
    Từ những ví  dụ trên, vấn đề đặt ra là  nguyện vọng của nhân dân muốn cơ quan và công chức Nhà nước phải tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của “nguyên tắc pháp chế trong quản lý” để tạo lập sự ổn định và phát triển các quan hệ xã hội bằng những hành vi hành chính trong thi hành công vụ, phù hợp với văn hóa quản lý.
 
Lê Trung Thành
(CTV)

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán