A- A+
Nhà văn hóa bản Na Hin, xã Mường Chanh - nơi sinh hoạt cộng đồng, góp phần củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân.
(THO) - Trong những năm qua, huyện Mường Lát đã đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 23-12-2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa V) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc huyện Mường Lát giai đoạn 2015-2020”.
Sau hơn 2 năm thực hiện, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát đã được nâng lên. Các thiết chế văn hóa, thông tin từng bước được cải thiện; phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở phát triển; việc khai thác sử dụng các làn điệu dân ca, dân vũ để dàn dựng, cải biên các tiết mục biểu diễn nghệ thuật được quan tâm, chú trọng... Qua đó, đã từng bước xây dựng được một diện mạo về đời sống văn hóa, khơi dậy tinh thần giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trong đông đảo tầng lớp nhân dân, góp phần từng bước đẩy lùi các hủ tục, thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể ở Mường Lát còn phối hợp lồng ghép các nội dung, chương trình bảo tồn văn hóa với các hoạt động như liên hoan văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức trao đổi, tọa đàm với những người tham gia công tác bảo tồn; đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn ở các địa phương, đổi mới việc tổ chức các hội nghị về bảo tồn, thực hành, trình diễn, chiếu phim tư liệu tại hội nghị... Đến nay, huyện Mường Lát đã công nhận 482 hộ gia đình văn hóa, khai trương công nhận và công nhận lại cho 9 cơ quan, làng bản đạt chuẩn văn hóa; xây dựng hoàn thiện được 2 nhà văn hóa; công nhận 1 bản đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung tuyên truyền, vận động được 61 trường hợp người chết đưa vào quan tài, theo đề án “Thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào Mông”...

Đồng chí Lương Minh Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Lát cho biết: Là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, có thể thấy, mỗi dân tộc đều có những bản sắc văn hóa rất riêng, phong phú và đa dạng. Mặc dù điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa còn nhiều khó khăn nhưng huyện Mường Lát luôn tự hào về truyền thống văn hóa đặc sắc của mình. Bởi vậy, để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đó không đơn thuần là gìn giữ những nét riêng đặc sắc cho bức tranh văn hóa dân tộc, mà còn là tiền đề quan trọng để đồng bào vùng cao Mường Lát vững bước trên lộ trình hội nhập và phát triển cùng tỉnh nhà.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa