A- A+
Trường Mầm non Đông Anh - trường học đầu tiên được UBND huyện Đông Sơn tặng giấy khen đơn vị kiểu mẫu.
(THO) - Trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Đông Sơn là mảnh đất có bề dày truyền thống lịch sử - văn hóa; là vùng quê cách mạng với chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa được thành lập tại làng Hàm Hạ; vùng đất có đóng góp to lớn về sức người, sức của cho hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa quý báu ấy đã hun đúc nên cốt cách, phẩm chất tốt đẹp của người Đông Sơn từ xưa đến nay.
Nhằm phát huy những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa, những phẩm chất tốt đẹp của con người Đông Sơn, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các mặt tồn tại, hạn chế, đầu năm 2017 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn đã ban hành Nghị quyết (NQ) 09-NQ/HU về phát huy những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa, xây dựng con người Đông Sơn “năng động, sáng tạo, thân thiện”, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập. Để NQ sớm đi vào cuộc sống, ban thường vụ (BTV) huyện ủy ban hành Hướng dẫn 02-HD/HU về việc triển khai, tổ chức thực hiện NQ 09-NQ/HU. Theo đó, đã thành lập 6 tổ công tác do các đồng chí ủy viên BTV huyện ủy làm tổ trưởng, tiến hành dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá xây dựng kế hoạch hành động thực hiện NQ của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể. Các tổ công tác thay mặt cấp ủy theo dõi, chỉ đạo quá trình triển khai và tổ chức thực hiện; tham mưu cho cấp ủy kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả triển khai, thực hiện NQ. Đặc biệt, BTV huyện ủy yêu cầu cấp ủy các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ số 09-NQ/HU vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.

Sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện NQ 09-NQ/HU, căn cứ vào nội dung NQ, hướng dẫn, chương trình hành động, định hướng chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; 100% đảng ủy các xã, thị trấn, cấp ủy, chi ủy cơ quan, đơn vị trực thuộc đã triển khai kế hoạch hành động.

Chương trình hành động thực hiện NQ 09-NQ/HU của Đảng bộ xã Đông Yên đã đánh giá những mặt tích cực, những hạn chế, yếu kém của một bộ phận cán bộ, nhân dân trong xã, đồng thời phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, từ đó, đề ra 7 biện pháp cụ thể để thực hiện. Còn tại Đảng bộ Trường THPT Đông Sơn 2, bên cạnh việc nêu lên thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa ở địa phương, đảng bộ nhà trường đã đề ra kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém với mục tiêu cụ thể: Đẩy mạnh công tác xây dựng nhà trường toàn diện, văn hóa học đường; nâng cao hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác ngoại khóa nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Để thực hiện hiệu quả NQ 09-NQ/HU, các cấp ủy, chính quyền huyện Đông Sơn tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống dân tộc nói chung, những giá trị truyền thống lịch sử - văn hóa quý báu của quê hương Đông Sơn nói riêng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân; chú trọng giáo dục đối với thế hệ trẻ, học sinh trong các nhà trường thông qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động về nguồn; nghiên cứu xây dựng và ban hành tập sách “Đông Sơn xưa và nay” làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục. Phát động sâu rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cơ quan, đoàn thể; phát huy truyền thống gia đình, dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... Trong việc gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa, nét đẹp vốn có của quê hương, của người Đông Sơn... Đồng thời tạo định hướng, tạo môi trường để vun đắp thêm các phẩm chất mới “năng động - sáng tạo, thân thiện” nhằm xây dựng hình ảnh đẹp của con người Đông Sơn.

NQ 09-NQ/HU Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Sơn với các bước tiến hành cụ thể được thực hiện nghiêm túc, bài bản được cấp ủy huyện xác định là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác chính trị tư tưởng của huyện trong giai đoạn mới, đồng thời thể hiện trí tuệ, sự quyết tâm của đảng bộ và nhân dân toàn huyện trong việc cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, NQ Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và việc triển khai thực hiện chương trình trọng tâm “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” theo tinh thần NQ đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa