A- A+
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và các văn bản hiện hành của Nhà nước; căn cứ quy chế chung về việc thi tuyển cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể (ban hành theo Quyết định số 1061–QĐ/TCTƯ ngày 12-3-2003 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng); căn cứ Quyết định số 446-QĐ/TU ngày 17-4-2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc thành lập hội đồng thi tuyển công chức khối cơ quan Đảng, đoàn thể năm 2013. Hội đồng thi tuyển cán bộ, công chức thông báo:
1. Ngạch công chức cần tuyển: Ngạch chuyên viên và tương đương, để làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp huyện và cấp tỉnh.
2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi:
- Những người tốt nghiệp đại học trở lên.
- Có chuyên ngành đào tạo phù hợp yêu cầu của ngạch công chức cần tuyển.
- Tuổi đời: Theo quy định của Luật Lao động.
- Có lý lịch rõ ràng, không có nghi vấn về chính trị; có đầy đủ quyền công dân theo quy định của pháp luật.
- Phải được một cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy cử dự thi.
3. Chỉ tiêu: Thi cạnh tranh theo chỉ tiêu của từng đơn vị.
4. Môn thi: Xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; ngoại ngữ và tin học văn phòng.
5. Hồ sơ: Mua và nộp hồ sơ tại nơi đăng ký dự thi.
6. Lệ phí thi: Sẽ có thông báo sau.
7. Thời gian thi: Tuần cuối tháng 1-2013.
8. Những đối tượng ưu tiên cộng điểm: Theo quy định tại Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15-3-2010 của Chính phủ.
Mọi chi tiết liên hệ với các huyện, thị, thành ủy, các đoàn thể cấp tỉnh, các ban Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Thanh Hóa và Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa để được hướng dẫn cụ thể.
 
K/T Chủ tịch Hội đồng 
Phó Chủ tịch hội đồng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Phùng Bá Văn

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán