Công ty Bảo hiểm Xuân Thành Thanh Hóa (XTI Thanh Hoá) có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau:
Thông báo bán Các căn hộ có diện tích từ 47m2- 65m2
(THO) - Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, Trung tâm Ðiều dưỡng người có công Thanh Hóa thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2014:
(THO) - Trung tâm Y tế Thọ Xuân cần tuyển 2 cán bộ làm việc tại trạm y tế xã, thị trấn.
(THO) - Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng thông báo tuyển dụng viên chức như sau:
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014
 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán