A- A+
(THO) - Công tác dân vận (CTDV) là một trong những nhiệm vụ cơ bản của Đảng, là nhân tố quan trọng góp phần củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV trong tình hình mới”,  những năm qua, CTDV luôn được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể TP Thanh Hóa quan tâm đúng mức, với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Với nội dung có trọng tâm, trọng điểm, hình thức đa dạng, phong phú, CTDV đã xác định được mô hình phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tình hình địa bàn. Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua CTDV, người dân các phường, xã đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể các cấp. Đội ngũ cán bộ làm CTDV đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, v.v... Nhờ làm tốt CTDV, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ được tăng cường; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện và ngày càng khởi sắc; chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được củng cố và giữ vững.

Tuy nhiên, hiện nay CTDV của một số cấp ủy, chính quyền các cấp vẫn còn hạn chế: chưa dự báo, nắm bắt được những diễn biến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để có biện pháp giải quyết kịp thời. Việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về CTDV đôi khi còn chậm; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về CTDV chưa được quan tâm đúng mức...

Theo ý kiến cá nhân tôi, để đổi mới, nâng cao hiệu quả CTDV, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao ý thức, trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy. Tăng cường đổi mới CTDV của các cơ quan Nhà nước. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp về CTDV, đồng thời quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ dân vận, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vững mạnh.  

Phan Thị Ân
(Phó Bí thư Thường trực, Trưởng khối Dân vận Đảng ủy phường Trường Thi)

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa