(THO) - Ngày 21-10 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4214/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí tạm cấp để thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lũ năm 2015 theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg ngày 28-8-2014 của Thủ tướng Chính phủ.
(THO) - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình này của tỉnh ta vừa được tổ chức, giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh ta đã huy động các nguồn lực cho XDNTM với giá trị hơn 27.020 tỷ đồng, trong đó huy động từ cộng đồng hơn 7.095 tỷ đồng.
(THO) - Trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 theo nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, chỉ tiêu huy động vốn đầu tư phát triển (ĐTPT) trên địa bàn năm nay của tỉnh ta được đặt ra là 108.000 tỷ đồng (cao hơn kết quả thực hiện năm 2014 gần 22.470 tỷ đồng)!
 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán