(THO) - Sau khi các cơ quan truyền thông đại chúng phản ánh dấu hiệu bất thường xung quanh Chương trình “Trái tim Việt Nam” do Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới phát động, tổ chức; Công văn số 3343/SLĐTBXH-TTr ngày 7-12 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi UBND tỉnh về việc kiểm tra, đánh giá hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, mới đây Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 12989/UBND-VX, như sau:
 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán