Thanh Hóa xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu: Bài 2: Mạch ngầm lan tỏa
(THO) - Hơn 2/3 thế kỷ đã qua, mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như mạch ngầm lan tỏa, thấm sâu trong mỗi người, mỗi nhà, mỗi xã, phường, cơ quan, đơn vị, để tất cả cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu đạt danh hiệu kiểu mẫu.
(THO) - Hiện nay, đa phần các xã ở nông thôn đều có thực trạng thiếu nguồn đảng viên kế cận cho các chi bộ thôn. Một phần do thanh niên hầu hết đi học, làm ăn xa. Phần nữa, tổ chức đảng chưa thực sự quan tâm, chưa tạo được sức hút...
Thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ trong thời kỳ mới Bài 2: Xử lý dứt điểm việc bổ nhiệm thừa cấp phó, thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm cán bộ
(THO) - Chủ động, cương quyết xử lý dứt điểm tình trạng bổ nhiệm thừa cấp phó các sở, ngành cấp tỉnh và các phòng, ban thuộc ngành, đơn vị, địa phương. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm cán bộ là những việc mà Thanh Hóa đã và đang thực hiện nhằm bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu của công tác cán bộ trong tình hình mới.
Thực hiện nghiêm công tác bổ nhiệm cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ trong thời kỳ mới Bài 1: Thừa cấp phó - đâu là nguyên nhân?
(THO) - “Lạm phát” cấp phó ở Thanh Hóa thời gian qua đã gây bức xúc, bất bình trong dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả điều hành, thực hiện nhiệm vụ ở các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ... Vậy, đâu là nguyên nhân?
Phát triển đảng viên vùng biển và những vấn đề đặt ra Bài 2: Bảo đảm số lượng, cơ cấu, nâng cao chất lượng đảng viên
(THO) - Tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, một tổ chức cơ sở đảng mạnh thì trước hết phải có lực lượng đảng viên mạnh. Khi kiến thức, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên sẽ tác động trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Do vậy, đòi hỏi cấp ủy mỗi địa phương, đơn vị phải quyết liệt trong chỉ đạo, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và bảo đảm nâng cao chất lượng gắn với đào tạo, bồi dưỡng để đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Phát triển đảng viên vùng biển và những vấn đề đặt ra Bài 1: Nhiều khó khăn, thách thức
(THO) - Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương. Tuy nhiên, thực tế ở vùng biển tỉnh ta những năm gần đây, việc phát triển đảng viên mới gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt và công tác lãnh đạo ở cơ sở.
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng Bài 2: Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của chi bộ Đảng
(THO) - Coi trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò người đứng đầu và sáng tạo trong cách làm là những giải pháp căn bản khắc phục hạn chế, yếu kém để khẳng định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng Bài 1: Năng lực lãnh đạo của chi bộ đảng – nhìn từ thực tiễn
(THO) - Chi bộ là tế bào của Đảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở; là nơi trực tiếp tổ chức, triển khai, thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Chất lượng của tổ chức cơ sở đảng chủ yếu phụ thuộc vào chất lượng của chi bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay, chất lượng sinh hoạt chi bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém.
Qua hơn hai năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp Bài cuối: Chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo
(THO) - Với tinh thần quyết tâm, chủ động bằng nhiều cách làm sáng tạo, thời gian qua tại nhiều địa phương, vai trò cấp ủy, người đứng đầu đã được phát huy rõ nét, tạo nên những chuyển động tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Song những chuyển động từ thực tiễn, đòi hỏi cần phải quyết liệt hơn trong ý chí, quyết tâm hơn trong hành động để đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của nhân dân.
Qua hơn hai năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp: Bài 2: Lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng chương trình hành động sát thực
(THO) - Bám sát nghị quyết (NQ) đại hội đảng các cấp, quá trình triển khai xây dựng chương trình hành động, các cấp ủy, chính quyền huyện Hà Trung đã lựa chọn, xác định, chỉ đạo thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm.
Qua hơn hai năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp Bài 1: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển động tích cực
(THO) - Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là sản phẩm kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Vì vậy, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, từng bước đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số Bài cuối: Tháo những “nút thắt”
(THO) - Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Nhận thức rõ điều đó, cấp ủy đảng tại các địa phương đang nỗ lực với nhiều giải pháp cụ thể, tháo những “nút thắt” nhằm nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên vùng dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt là đảng viên nữ.
Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số Bài 2: Còn đó những khó khăn, vướng mắc
(THO) - Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, nhưng hiện nay việc phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số (DTTS) ở các huyện miền núi vẫn gặp nhiều khó khăn; trong đó nhiều tổ chức cơ sở đảng lúng túng khi chưa tìm được giải pháp hữu hiệu để nâng tỷ lệ đảng viên người DTTS nói chung, đảng viên nữ nói riêng.
Phát triển đảng viên nữ người dân tộc thiểu số Bài 1: Chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên nữ
(THO) - Trong những năm qua, công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên nói chung, đảng viên nữ người dân tộc thiểu số (DTTS) nói riêng luôn được chú trọng. Các cấp ủy đảng các huyện miền núi đã nỗ lực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục trong đồng bào các dân tộc để tạo nguồn kết nạp những quần chúng nữ DTTS ưu tú vào Đảng.
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TP HCM