(THO) - Chiều 28 - 4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017. Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.
(THO) - Sáng 20-3, Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.
(THO) - Sáng 11 – 3, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp của Tiểu ban nội dung Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017.
(THO) - Sáng 9 – 3, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban, chủ trì cuộc họp của Tiểu ban truyền thông triển khai công tác truyền thông và thông tin, tuyên truyền về Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017 và Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn.
(THO) - Sáng 10 – 2, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa năm 2017 để bàn phương án, kế hoạch và cách thức tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thanh Hóa năm 2017”, dự kiến được tổ chức vào trung tuần tháng 4 – 2017.
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán