Hội Báo toàn quốc năm 2017 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng Đất nước đổi mới” diễn ra từ 17 – 19/3 tại Hà Nội.
Hội báo toàn quốc 2017 với chủ đề “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới” sẽ chính thức khai mạc sáng 17/3 tại Hà Nội.
Ngày 24/1/2017, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã ký ban hành Kế hoạch tổ chức Hội Báo toàn quốc 2017 vào trung tuần tháng 3/2017 tại Hà Nội, với chủ đề: “Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới”. Dưới đây là toàn văn bản Kế hoạch.
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán