A- A+
Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thanh Hóa(sau đây gọi tắt là Bên mời thầu) có kế hoạch tổ chức mời chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu: "Mua sắm thiết bị văn phòng".

Nguồn vốn: NSNN

Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thanh Hóa
mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu nói trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thanh Hóa;
Địa chỉ: Số 10 Hạc Thành - TP Thanh Hóa; Điện thoại: 0373 857 013; Và sẽ được mua một bộ hồ sơ Yêu cầu (HSYC) với giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng, tiền Việt Nam).

Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2011 đến 14 giờ 00 phút  ngày 21 tháng 8 năm 2012 (trong giờ hành chính).


Địa điểm bán HSYC: Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 10 Hạc Thành - TP Thanh Hóa.

Thời gian đóng thầu: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2012 tại Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: Số 10 Hạc Thành - TP Thanh Hóa


Thời gian mở thầu: Ngay sau thời gian đóng thầu tại Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Thanh Hóa ; Địa chỉ: Số 10 Hạc Thành - TP Thanh Hóa.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán