Thành công từ mô hình “Cánh đồng hoa cải”  
(THO) - Nhằm tạo điểm nhấn du lịch, thu hút du khách Huyện Đoàn Thọ Xuân cùng với xã Thọ Hải và Hợp tác xã Đông Phương Hồng xây dựng Mô hình “Cánh đồng hoa cải” tại Thôn Hương 1 xã Thọ Hải, với diện tích rộng 7 hec-ta.