Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Thanh Quân (Như Xuân)
(THO) - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2017), chiều 14-11, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân thôn Làng Trung, xã Thanh Quân (Như Xuân). Cùng đự có đại diện lãnh đạo huyện Như Xuân.
Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tổng kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của thôn Làng Trung và biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương; trao giấy chứng nhận gia đình đạt danh hiệu “ gia đình văn hóa”.

Thôn Làng Trung có 74 hộ, với 321 nhân khẩu. Bà con chủ yếu là người dân tộc Thái. Kinh tế của thôn phụ thuộc vào sản xuất lúa và chăn nuôi đại gia súc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 37 hộ năm 2016 xuống còn 26 hộ năm 2017, chiếm tỷ lệ 35,1%. Thôn đang quyết tâm xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững, hướng tới trở thành điểm du lịch cộng đồng gắn với di tích tâm linh Đền Chín gian. Trong xây dựng nông thôn mới, bà con trong thôn đã đóng góp làm được 2 km đường bê tông trong khu dân cư, 1 km đường điện chiếu sáng. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được các hộ hưởng ứng, trong thôn có 39 hộ đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà nhân dân thôn Làng Trung đã đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nhờ sự đoàn kết này, dân tộc Việt Nam đã tập hợp được sức mạnh giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, đưa đất nước ngày càng phát triển. Đồng chí tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền và vai trò tập hợp, đoàn kết của MTTQ, nhân dân thôn Làng Trung nói riêng và xã Thanh Quân nói chung tiếp tục gìn giữ, phát huy khối đoàn kết từ trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư, nỗ lực thi đua lao động và học tập, quyết tâm xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Tiếp tục quan tâm phát triển các loại hình, mô hình kinh tế; bảo tồn giá trị đời sống văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hướng đến phát triển du lịch cộng đồng; chú trọng, nâng cao chất lượng giáo dục, công tác khuyến học khuyến tài để nâng cao trình độ dân trí; phát huy tốt quy chế dân chủ trong nhân dân và quyết tâm xây dựng thôn Làng Trung đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian sớm nhất; tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thôn, của địa phương.


 Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn trao quà cho 10 hộ gia đình đặc biệt khó khăn của thôn Làng Trung.

Tại ngày hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho thôn Làng Trung và trao quà cho 10 hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong thôn.