Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và kiến thức về an toàn thực phẩm
(THO) - Trong 2 ngày 14 và 15-11, Văn phòng Điều phối về Vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và kiến thức về ATTP cho các học viên là tổ giám sát ATTP của các khu phố, đại diện các tổ chức đoàn thể thị trấn, ban quản lý chợ, các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc).
Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP; các mối nguy hại về ATTP; thực hành tốt vệ sinh ATTP trong trồng trọt; xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, xác nhận nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm; tiêu chí chợ ATTP, quy trình công nhận chợ ATTP; kế hoạch xây dựng các mô hình thí điểm ATTP trên địa bàn tỉnh... Các học viên cũng được giới thiệu một số nội dung thực hiện chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi tốt và hướng dẫn sử dụng bộ test nhanh về kiểm tra ATTP...


Giảng viên Văn phòng Điều phối về Vệ sinh ATTP tỉnh giới thiệu nội dung chuyên đề tại lớp tập huấn.

Đây là những kiến thức cơ bản và rất cần thiết, giúp địa phương nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATTP, qua đó tìm ra các giải pháp để khắc phục, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về vệ sinh ATTP trên địa bàn.