Ảnh dự thi của tác giả Mạnh Cường 
(THO) - Báo Thanh Hóa giới thiệu các tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh Xứ Thanh - 72 mùa thu cách mạng của tác giả Mạnh Cường (thể loại ảnh đơn).

Tác phẩm: Đảo Nghi Sơn hôm nay.Tác phẩm: Truyền lửa cách mạng.Tác phẩm: Nét quê.