Công tác giảm nghèo ở miền Tây
(THO) - Là một trong những huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh, Mường Lát có 8.648 đối tượng người nghèo, trên 20.680 đối tượng thuộc diện đặc biệt khó khăn; có 5.612 hộ nghèo, 743 hộ cận nghèo.
Nhằm giúp Mường Lát khắc phục khó khăn, tỉnh ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nổi bật là Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020. Nghị quyết như “làn gió mới” giúp người dân miền núi nói chung, huyện Mường Lát nói riêng thoát đói, giảm nghèo. Qua triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong huyện đã nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết cũng như đề ra những giải pháp phù hợp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của địa phương mình, từ đó, cân đối các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, đồng thời tổ chức lồng ghép, phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án. Cùng với đó, huyện Mường Lát đã triển khai 12 mô hình giảm nghèo với gần 2.500 hộ gia đình tham gia, tiêu biểu như mô hình trồng dưa hấu, hỗ trợ bò giống, chăn nuôi gia súc dưới tán rừng; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ lương thực cho người nghèo vùng giáp biên giới...

Với công tác giảm nghèo, huyện Quan Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Cùng với các chương trình dự án của Trung ương, của tỉnh, huyện Quan Sơn còn có chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất, đào tạo nghề, đẩy mạnh chính sách an sinh - xã hội... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm trên 6%. Theo chuẩn nghèo đa chiều, đến hết năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Quan Sơn là 35,6%, hộ cận nghèo là 11,2%; nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo vươn lên khá, tỷ lệ hộ tái nghèo giảm hàng năm...

Cùng triển khai, thực hiện công tác giảm nghèo, nhưng hướng đi ở huyện Như Thanh có những nét riêng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Huyện đã đẩy mạnh việc thực hiện lồng ghép chính sách giảm nghèo nhanh và bền vững (giai đoạn 2011-2016) như Chương trình 30a, 135, 134, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng  đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thanh Hóa... Ngoài ra, huyện cũng hỗ trợ vốn, cây trồng, vật nuôi; chuyển giao khoa học kỹ thuật... Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân của người dân là 10,5 triệu đồng/người/năm thì đến năm 2016 tăng lên 24,1 triệu đồng; nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ khá với mức thu nhập hằng năm đạt từ 70-80 triệu đồng; tỷ lệ  hộ nghèo  trên địa bàn  huyện Như Thanh bình quân  giảm từ 5-7%/năm.

Không chỉ Mường Lát, Quan Sơn, Như Thanh đạt kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo. Nhiều huyện miền núi trong tỉnh đã xây dựng chương trình hành động để công tác giảm nghèo nhanh, bền vững đi vào chiều sâu, thực chất. Điển hình như mô hình phục tráng rừng luồng ở Quan Hóa, Lang Chánh; trồng dưa hấu, nuôi lợn cỏ ở Như Xuân; trồng nghệ dược liệu ở Thạch Thành, Cẩm Thủy; trồng vầu, chuối tiêu hồng, khoai mán ở Quan Sơn; nuôi vịt Cổ Lũng ở Bá Thước...

Với những nỗ lực trong công tác giảm nghèo, miền núi xứ Thanh đang khởi sắc từng ngày.