Huyện Quảng Xương nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận cho cán bộ cơ sở
(THO) - Những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (BDCT) huyện Quảng Xương luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.
Hàng năm, trung tâm BDCT huyện đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức, ban tuyên giáo huyện ủy, đội ngũ giảng viên kiêm chức và các ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình và tổ chức các lớp học phù hợp với từng thời điểm và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Tổ chức các hoạt động chuyên môn thành nền nếp, có chất lượng như thường xuyên thăm lớp, dự giờ, bổ sung kiến thức mới vào giáo án, bài giảng, giờ giảng; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ bài giảng; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác. Ngoài ra, trung tâm  thực hiện tốt công tác quản lý học viên, phân công giảng viên làm chủ nhiệm lớp, hướng dẫn học viên làm bài kiểm tra, bản thu hoạch, tổ chức tổng kết đánh giá kết quả học tập của học viên bảo đảm theo đúng quy chế và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, góp phần làm phong phú thêm nội dung chương trình học tập, bồi dưỡng... Các chương trình, chuyên đề bồi dưỡng được lồng ghép phù hợp trong các bài dạy, sát với thực tế địa phương và người học; bổ sung những kiến thức mới có tính chất thời sự vào bài giảng.  Bên cạnh đó, trung tâm còn thường xuyên thông tin với các đảng bộ, chi bộ nơi cử học viên đi học về kết quả học tập, rèn luyện để cơ sở nắm bắt được tình hình học tập của cán bộ, đảng viên, qua đó giúp học viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập. Năm 2016, Trung tâm BDCT huyện Quảng Xương mở 23 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính quyền, nghiệp vụ công tác đoàn thể. Trong đó, có 4 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 363 đoàn viên, hội viên ưu tú; 3 lớp đảng viên mới cho 259 học viên; 1 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở cho 136 học viên; 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho lãnh đạo và công chức cơ sở cho 170 học viên... Trong năm, trung tâm cũng đã phối hợp với ban tuyên giáo huyện ủy, các đoàn thể, các ban, phòng của huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn mở 8 lớp bồi dưỡng các chuyên đề: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới; dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng; tôn giáo và chính sách tôn giáo của Đảng. Theo đánh giá của trung tâm, 100% học viên các lớp đều hoàn thành chương trình học tập với tỷ lệ khá, giỏi đạt 85% trở lên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiên, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện Quảng Xương, cho biết: Hầu hết những cán bộ đã qua các lớp bồi dưỡng tại trung tâm sau khi về địa phương công tác đã biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn để giải quyết những công việc cụ thể, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm chức danh và luân chuyển, đảm nhận chức danh có nhiệm vụ cao hơn.