Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn có trọng tâm, trọng điểm, chuyên nghiệp và tiết kiệm
(THO) - Sáng 20-3, Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo công tác tổ chức Hội nghị xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các tiểu ban và các ngành có liên quan.

Theo báo cáo của tiểu ban nội dung về tiến độ công việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến Đầu tư và Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn, hiện các thành viên của tiểu ban đang tích cực chuẩn bị các hạng mục nội dung được giao. Trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp danh mục các dự án dự kiến cấp Giấy chấp thuận Chủ trương Đầu tư, trao giấy chứng nhận đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ đầu tư... trình Chủ tịch UBND tỉnh để phân công các đơn vị liên quan tiếp tục đấu mối, vận động nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Các nội dung tài liệu phục vụ hội nghị như: Thông tin tổng quát, tờ rơi, danh mục dự án tổng thể, sách hướng dẫn đầu tư cũng đã cơ bản thống nhất. Tiểu ban nội dung lựa chọn 25 dự án xây dựng profile chi tiết để kêu gọi đầu tư, tiến hành gửi thư mời, chương trình dự kiến, thông tin chung về tỉnh và danh mục các dự án kêu gọi đầu tư bằng tiếng Anh cho 27 đơn vị, tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước. Thời gian tới, các ngành đang tiếp tục đấu mối các đơn vị, tổ chức ở trong nước để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, tiếp xúc làm việc, vận động đầu tư, chuẩn bị kế hoạch đưa một số đoàn về tìm hiểu, khảo sát tại tỉnh trong tháng 3 và tháng 4.

Sau khi nghe các ngành thành viên của tiểu ban thảo luận, trao đổi về các nội dung chuẩn bị cho hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thống nhất chủ trương thực hiện tổ chức hội nghị xúc tiến Đầu tư tỉnh Thanh Hóa và Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn trên cơ sở tiết kiệm, tăng cường nguồn lực xã hội hóa nhưng phải tạo được ấn tượng sâu sắc, bảo đảm tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung. Công tác tổ chức cần phải đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp, đúng nghi thức quốc gia, quốc tế, chu đáo, an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp về quê hương và con người Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh giaoTrung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, UBND thị xã Sầm Sơn phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thống nhất danh sách khách mời để trình UBND tỉnh. Nghiên cứu, in ấn các tài liệu cơ bản nhất để phát tại hội nghị, các thông tin về cơ chế, chính sách, danh mục đầu tư cần được cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin của UBND tỉnh để nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu. Các ngành tích cực thực hiện vận động tài trợ, rà soát danh mục các dự án đầu tư cũng như các danh mục công việc chi tiết trong chương trình, tổ chức thực hiện hội nghị xúc tiến đầu tư và Lễ hội 110 năm du lịch Sầm Sơn có trọng tâm, trọng điểm, chuyên nghiệp và tiết kiệm.