Thế giới 24 giờ
(THO) - Cùng điểm qua các sự kiện diễn ra trên thế giới ngày 3-7-2017.
 Di chuyển con trỏ trên bản đồ để xem nội dung.


(Tiếp tục cập nhật...)