Tăng 2% mức đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1-1-2014
(THO) - Hỏi: Đề nghị Tòa soạn Báo Thanh Hóa cho biết các quy định cụ thể về việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc; BHXH tự nguyện; thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2014? Cao Thị Thanh (Khu Công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, TP Thanh Hóa)
Trả lời: Theo Công văn số 860/BHXH-PT ngày 13-12-2013 của BHXH tỉnh Thanh Hóa về việc hướng dẫn công tác thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2014, hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

Mức đóng BHXH từ ngày 1-1-2014 trở đi bằng 26% mức tiền lương, tiền công tháng (tăng 2% so với năm 2013), trong đó người lao động đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 18%.

Mức đóng BHYT từ ngày 1-1-2014 bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công tháng, trong đó người lao động đóng 1,5%, người sử dụng lao động đóng 3%. 

Mức đóng BHTN từ ngày 1-1-2014 trở đi bằng 2% mức tiền lương, tiền công tháng, trong đó người lao động đóng 1%, người sử dụng lao động đóng 1%. 

2. Thu BHXH tự nguyện

- Mức đóng BHXH tự nguyện từ ngày 1-1-2014 trở đi bằng 22% mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện do người tham gia lựa chọn (tăng 2% so với năm 2013). 

- Đối với những người tham gia BHXH tự nguyện đóng theo phương thức 3 tháng hoặc 6 tháng, trong năm 2013 đã đóng BHXH sang năm 2014 theo mức 20%, yêu cầu đóng thêm 2% đối với thời gian đã đóng sang năm 2014. 

3. Thực hiện mức lương tối thiểu vùng
 
Theo Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động áp dụng từ ngày 1-1-2014, cụ thể:

- Mức 2.100.000 đồng/tháng đối với đơn vị, cá nhân hoạt động trên địa bàn TP Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn, huyện Tĩnh Gia. 

- Mức 1.900.000 đồng/tháng đối với đơn vị, cá nhân hoạt động trên địa bàn còn lại. 

Mức lương tối thiểu vùng quy định nêu trên là mức lương thấp nhất để trả công cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường. Đối với lao động đã qua đào tạo, học nghề mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng; đối với người lao động làm nghề, công việc độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại nguy hiểm mức tiền lương phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường. Mức quy định trên cũng là mức lương thấp nhất làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. 
 Tòa soạn Báo Thanh Hóa