A- A+
(THO) - Sáng 31-12, Hội CCB tỉnh Thanh Hóa tổ chức tổng kết công tác hội năm 2013 và phát động phong trào thi đua năm 2014.
Năm 2013, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình công tác theo kế hoạch đề ra. Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực thực hiện nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền; tham gia phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Nhiều chỉ tiêu đề ra đã đạt và vượt, như, kết nạp hội viên, giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng quỹ hội, v.v.

Với phương hướng chung "Đoàn kết, tập hợp các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ"; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu", gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của địa phương, bên cạnh việc tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ công tác trọng tâm, 7 giải pháp chính, Hội CCB tỉnh phấn đấu năm 2014 có 100% cán bộ hội các cấp và trên 95% hội viên được quán triệt, học tập đầy đủ chủ trương, nghị quyết của Đảng, của hội cấp trên và các văn bản pháp luật mới ban hành. Tuyên truyền, vận động kết nạp trên 2.200 hội viên mới. 90% tổ chức cơ sở hội trở lên đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 45% trở lên đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. 90% trở lên đạt hội viên CCB gương mẫu. Bình quân quỹ hội đạt 270.000đ/hội viên. Giảm tỷ lệ hộ nghèo trong CCB xuống dưới 5%, hộ cận nghèo xuống dưới 6%. 100% tổ chức hội được hội cấp trên trực tiếp giám sát. Toàn tỉnh có trên 40% hội cấp huyện, 60% cấp cơ sở, 70% cấp chi hội được hội cấp trên trực tiếp kiểm tra theo quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán