A- A+
(THO) – Ngày 20-6, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1892 về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Theo đó, giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông sẽ tựu trường vào ngày 20-8-2012; giáo dục thường xuyên tựu trường vào ngày 27-8-2012; các huyện miền núi dành thời gian từ một đến hai tuần để nâng cao vốn tiếng Việt cho học sinh lớp 1.

Ngày khai giảng của hệ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông sẽ khai giảng vào ngày 5-9-2012; giáo dục thường xuyên vào ngày 7-9-2012; trung tâm học tập cộng đồng khai giảng vào ngày 5-10.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các trường bảo đảm thời gian năm học 2012 - 2013 đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học phải có ít nhất 35 tuàn thực học; đối với cấp THCS và THPT có ít nhất 37 tuần thực học; đối với giáo dục thường xuyên phải có ít nhất 32 tuần thực học.

Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo UBND tinh về tình hình chuẩn bị năm học, kế hoạch tổ chức khai giảng và kế hoạch thời gian năm học 2012 – 2013 của các cấp học trước ngày 28-8-2012, và báo cáo sơ kết học kỳ trước ngày 30-1-2013.  

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán