A- A+
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CP, ngày 29/2/2012 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Hoằng Hoá, Thiệu Hoá, Đông Sơn và Quảng Xương để mở rộng địa giới hành chính thành phố Thanh Hoá và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.
 Theo Nghị quyết, Chính phủ quyết định điều chỉnh 2.253,41 ha diện tích tự nhiên và 28.127 nhân khẩu của huyện Hoằng Hoá; 1.497,36 ha diện tích tự nhiên và 26.098 nhân khẩu của huyện Thiệu Hoá; 2.400,34 ha diện tích tự nhiên và 31.761 nhân khẩu của huyện Đông Sơn; 2.736,15 ha diện tích tự nhiên và 37.308 nhân khẩu của huyện Quảng Xương về thành phố Thanh Hoá quản lý.
 
Đồng thời, thành lập phường Tào Xuyên thuộc thành phố Thanh Hóa trên cơ sở nguyên trạng 275,82 ha diện tích tự nhiên và 5.842 nhân khẩu của thị trấn Tào Xuyên.
 
Thành lập phường An Hoạch thuộc thành phố Thanh Hóa trên cơ sở nguyên trạng 254,69 ha diện tích tự nhiên và 5.953 nhân khẩu của thị trấn Nhồi.
 
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các huyện để mở rộng địa giới hành chính thành phố Thanh Hóa và thành lập 2 phường thuộc thành phố Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa sẽ có 14.677,07 ha diện tích tự nhiên và 393.294 nhân khẩu; có 14 phường. Địa giới hành chính thành phố Thanh Hoá: Đông giáp các huyện Hoằng Hoá và Quảng Xương; Tây giáp các huyện Đông Sơn và Thiệu Hoá; Nam giáp huyện Quảng Xương; Bắc giáp huyện Hoằng Hoá.
 
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 (Theo ĐCSVN)
 

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán