A- A+
(THO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự. Mục đích nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, cũng như xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, nội dung tập trung tổ chức quán triệt Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội, với đối tượng tham dự là đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; hội đồng phổ biến, giáo dục cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Đồng thời, tổ chức phổ biến, tuyên truyền với các nội dung, hình thức phù hợp và trên các phương tiện thông tin đại chúng đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sâu rộng. Bên cạnh đó, tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 cho các đối tượng là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, cán bộ, công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã.

Về tổ chức thực hiện, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung trong kế hoạch; đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định; Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Văn hóa và Đời sống xây dựng chương trình, chuyên trang giới thiệu về nội dung của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14...

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa