A- A+
(THO) - Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, Phòng Tư pháp huyện Như Thanh đã phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức 118 hội nghị tuyên truyền pháp luật; trong đó có 7 hội nghị cấp huyện, 111 hội nghị cấp xã, thôn, bản cho trên 12.418 lượt người tham gia.
Nội dung, tập trung triển khai một số văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua và có hiệu lực trong năm 2016, như: Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử Quốc hội và Đại biểu HĐND; Luật Hộ tịch; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Tổ chức MTTQ Việt Nam; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Tổ chức Chính phủ... Ngoài ra, phòng tư pháp huyện phối hợp với tòa án mở các cuộc xét xử lưu động; tổ chức các hội thi pháp luật thông qua hình thức sân khấu hóa... mở các lớp tập huấn về công tác tư pháp, hòa giải cơ sở, xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở.
In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán