A- A+
(THO) - Hỏi: Đề nghị Tòa soạn Báo Thanh Hóa cho biết tiêu chuẩn và chế độ phụ cấp đối với cộng tác viên công tác xã hội cấp xã hiện nay? Lê Thị Thường (Huyện Quan Hóa)
Trả lời: Vấn đề này được quy định tại Điều 4 và 5, Thông tư số 07/2013/TT-BLĐTBXH ngày 24-5-2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội “Quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9-7-2013, như sau:
Điều 4. Tiêu chuẩn cộng tác viên công tác xã hội cấp xã
1. Tiêu chuẩn năng lực

a. Nắm được quy trình, kỹ năng thực hành công tác xã hội ở mức độ cơ bản để trợ giúp đối tượng;

b. Hiểu biết về chế độ, chính sách trợ giúp đối tượng;

c. Nắm vững chức trách, nhiệm vụ của cộng tác viên công tác xã hội;

d. Tổ chức phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác xã hội.

2. Tiêu chuẩn về trình độ

Có chứng chỉ, chứng nhận đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức hoặc có bằng cấp về nghiệp vụ công tác xã hội, tâm lý, xã hội học, giáo dục đặc biệt và các chuyên ngành xã hội khác phù hợp với nhiệm vụ công tác xã hội.

Từ năm 2015, cộng tác viên công tác xã hội cấp xã đạt chuẩn tối thiểu trình độ trung cấp nghề công tác xã hội hoặc chuyên ngành khác có liên quan đến công tác xã hội.

3. Tiêu chuẩn về đạo đức

Cộng tác viên công tác xã hội cấp xã phải có tư cách đạo đức tốt; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; chưa có tiền án, tiền sự.

Điều 5. Chế độ phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội cấp xã

Cộng tác viên công tác xã hội cấp xã làm việc theo chế độ hợp đồng cộng tác viên công tác xã hội, được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

 
         Tòa soạn
        Báo Thanh Hóa

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán