A- A+
(THO) - Hỏi: Đề nghị Tòa soạn Báo Thanh Hóa cho biết môi trường rừng là gì? Thế nào là chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR)? Đối tượng, loại dịch vụ và mức phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng? Đối tượng được chi trả tiền DVMTR? Bùi Thị Trâm (Huyện Thường Xuân)
Trả lời:
MÔI TRƯỜNG RỪNG:

Theo khoản 1, điều 3, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24-9-2010 của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR thì môi trường rừng bao gồm các hợp phần của hệ sinh thái rừng: thực vật, động vật, vi sinh vật, nước, đất, không khí, cảnh quan thiên nhiên. Môi trường rừng có các giá trị sử dụng đối với nhu cầu của xã hội và con người, gọi là giá trị sử dụng của môi trường rừng, gồm: bảo vệ đất, điều tiết nguồn nước, phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ ven biển, phòng chống thiên tai, đa dạng sinh học, hấp thụ và lưu giữ các bon, du lịch, nơi cư trú và sinh sản của các loài sinh vật, gỗ và lâm sản khác.

CHI TRẢ DVMTR:

Theo quy định tại khoản 3, điều 3, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP thì chi trả DVMTR là quan hệ cung ứng và chi trả giữa bên sử dụng DVMTR trả tiền cho bên cung ứng DVMTR.

ĐỐI TƯỢNG, LOẠI DỊCH VỤ VÀ MỨC PHẢI CHI TRẢ TIỀN DVMTR

Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 99/2010/NĐ-CP thì đối tượng và loại dịch vụ phải trả tiền DVMTR gồm:

1. Các cơ sở sản xuất thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng suối; về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất thủy điện. Mức chi trả DVMTR tính trên 1kwh (20 đồng/kwh).

2. Các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch. Mức chi trả là 40 đồng/m3 nước thương phẩm.

3. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch vụ du lịch. Mức chi trả tính bằng 1% đến 2% trên doanh thu thực hiện trong kỳ.

4. Các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất.

5. Các đối tượng phải trả tiền DVMTR cho dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng; dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản.

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CHI TRẢ TIỀN DVMTR

Theo quy định tại điều 8 của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, các đối tượng được chi trả tiền DVMTR gồm:

1. Các chủ rừng là tổ chức được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp và các chủ rừng là tổ chức tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao do UBND cấp tỉnh xác nhận.

2. Các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được Nhà nước giao do UBND cấp huyện xác nhận.

3. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với các chủ rừng là tổ chức Nhà nước.

 
Tòa soạn
Báo Thanh Hóa

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán