A- A+
Rừng keo tai tượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Đằn, trồng tại đồi Chùa, xã Luận Thành (Thường Xuân).

(THO) - Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Đằn được UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và sử dụng hơn 6.500 ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Thường Xuân; tổ chức cho nhân dân các xã trên địa bàn thực hiện các dự án lâm nghiệp trên diện tích hơn 8.000 ha.
Để chủ động xây dựng và quản lý bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn, BQL rừng phòng hộ Sông Đằn đã phân công cán bộ về thôn, bản thu thập, cập nhật số liệu, bản đồ cần thiết giúp cho công tác chỉ đạo quản lý, xây dựng rừng phòng hộ, quản lý dự án trên toàn vùng có hiệu quả. Đồng thời, bám địa bàn được phân công, khảo sát các vấn đề có liên quan đến quản lý rừng phòng hộ; tuần tra bảo vệ 5.027 ha rừng phòng hộ được giao. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động người dân vùng dự án chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng; phối hợp với chủ rừng và một số đối tượng hay chặt phá rừng ký cam kết không vi phạm những điều cấm về rừng. Do đó, mặc dù quản lý rừng phòng hộ xung yếu trên địa bàn phía nam huyện Thường Xuân, đồi núi cao, địa hình bị chia cắt mạnh, giao thông khó khăn; thu nhập của người dân trong vùng còn thấp, vv... nhưng BQL rừng phòng hộ Sông Đằn không để xảy ra các vụ chặt phá rừng, cháy rừng. Trên 6.000 ha rừng hiện đang được BQL bảo vệ, phát triển xanh tốt, đồng thời còn mở rộng diện tích rừng, góp phần bảo tồn tính đa dạng sinh học của rừng nhiệt đới Việt Nam. An ninh rừng được giữ vững, độ che phủ của rừng hiện nay đạt 80%.      
 
Cùng với công tác trồng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng đầu nguồn hiệu quả, BQL rừng phòng hộ Sông Đằn thực hiện sắp xếp, bố trí lại lao động phù hợp, phát huy hiệu quả. 4 trạm trực thuộc BQL bám cơ sở, phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền cho các hộ nhận khoán đất lâm nghiệp trong vùng tham gia các dự án trồng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng sản xuất, hiểu được lợi ích to lớn của rừng và ký các cam kết không vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; làm dịch vụ kỹ thuật, cây giống “đầu vào”, tổ chức tiêu thụ sản phẩm... 9 tháng năm 2012, BQL rừng phòng hộ Sông Đằn đã tổ chức sản xuất được 332.000 cây giống lâm nghiệp các loại, cung ứng cho các đơn vị, địa phương trồng mới rừng năm 2012. Đồng thời, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ nhận khoán đất sản xuất lâm nghiệp trồng mới 190 ha rừng sản xuất; chăm sóc hơn 300 ha rừng phòng hộ; bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn được giao quản lý. Nhờ tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng, người dân trong vùng có thu nhập từ tiền nhân công và sản phẩm của rừng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Thông qua các lớp đào tạo, tập huấn đã giúp cán bộ, người dân địa phương, cán bộ dự án nâng cao năng lực nghiệp vụ trong lập kế hoạch phát triển tại thôn, xã, kỹ thuật trong sản xuất nông - lâm nghiệp, quản lý đất đai, xây dựng cộng đồng. Điều đáng mừng là người dân tại các xã trong vùng dự án đã tăng thêm mối đoàn kết, gắn bó cộng đồng thông qua sản xuất và giao lưu khi tham gia các hoạt động của Dự án 661, 147. Nhiều gia đình nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp đã tổ chức sản xuất trang trại tổng hợp cho thu nhập cao như hộ chị Lê Thị Thanh (xã Luận Thành), hộ anh Vũ Văn Mía (xã Luận Khê), vv...

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán