A- A+
Nông dân xã Tân Thành (Thường Xuân) chăm sóc rừng luồng sau khai thác.

(THO) - Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch trồng mới rừng năm 2012, trong đó chủ yếu là rừng sản xuất, các ngành, các cấp liên quan đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp như quy hoạch các nguồn giống, hệ thống vườn ươm bảo đảm đủ giống chất lượng phục vụ trồng rừng; quy hoạch vùng nguyên liệu; trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy; hướng dẫn kỹ thuật trồng mới, cải tạo rừng sản xuất theo hướng thâm canh tăng năng suất, chất lượng rừng trồng,vv...
Tuy nhiên, do nguồn vốn khó khăn, năm 2012 Trung ương chỉ cấp vốn cho Thanh Hóa trồng mới 4.775 ha rừng, so với các năm vừa qua chỉ đạt hơn 40% diện tích. Chi cục Lâm nghiệp đã tham mưu cho UBND tỉnh sớm giao kế hoạch vốn cho các đơn vị chủ động trồng rừng. Công tác thiết kế kỹ thuật các công trình lâm sinh; chuẩn bị tốt hiện trường như: phát dọn thực bì, đào hố, lấp hố,vv... phục vụ trồng mới rừng năm 2012 đã được khẩn trương thực hiện đúng yêu cầu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, trong các tháng vừa qua, các dự án lâm nghiệp cơ sở, các đơn vị, địa phương đã khẩn trương ra quân trồng rừng. Kết quả, đến hết tháng 7-2012 các dự án lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trồng mới được 4.200 ha rừng, chủ yếu là các loại cây keo, luồng, xoan, đạt 87,9% kế hoạch trồng mới rừng cả năm. Nét nổi bật là trong tổng số diện tích rừng trồng mới trong 7 tháng năm 2012 có gần 4.000 ha rừng sản xuất (trồng theo Quyết định 147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Riêng huyện Mường Lát đã trồng được hơn 1.500 ha rừng sản xuất. Tập trung phát triển rừng sản xuất không những giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho các hộ làm nghề rừng, giải quyết căn bản tình trạng phá rừng làm nương rẫy, mà còn góp phần tăng độ che phủ của rừng, cải thiện môi trường sinh thái, hạn chế thiên tai, lũ ống, lũ quét, điều hòa khí hậu, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Đồng thời, tạo nguồn nguyên liệu gỗ, luồng ổn định phục vụ các nhà máy chế biến lâm sản.
 
Hiện nay, các ban quản lý dự án trồng rừng theo Quyết định 147 tại các huyện đã đôn đốc, chỉ đạo các hộ tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy mạnh trồng rừng sản xuất trong vụ thu. Để phấn đấu đến tháng 10 trồng hết diện tích rừng năm 2012 theo kế hoạch, công tác thiết kế kỹ thuật các công trình lâm sinh và chuẩn bị tốt hiện trường đã được các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện. Nhằm khắc phục tình trạng cây giống lâm nghiệp kém chất lượng, ảnh hưởng đến hiệu quả trồng rừng, nhất là rừng sản xuất cùng với chỉ đạo, đôn đốc công tác sản xuất, chăm sóc gần 10 triệu cây giống, các ngành chức năng, các dự án lâm nghiệp đã kiểm tra cây giống xuất vườn và cấp giấy chứng nhận lô giống đủ tiêu chuẩn bảo đảm 100% cây giống trồng rừng bằng vốn ngân sách Nhà nước có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn về chiều cao, đường kính,vv... mới được xuất vườn đưa ra trồng rừng.
 
Cùng với khắc phục khó khăn trồng mới rừng, các đơn vị, địa phương đã chủ động chăm sóc, phòng cháy, chữa cháy rừng và sâu bệnh hại rừng, bảo vệ an toàn cho 36.000 ha rừng trồng trong các năm vừa qua; tuyên truyền cho người dân trên địa bàn tự giác không thả gia súc vào rừng mới trồng, bảo đảm để rừng mới trồng phát triển tốt. 

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán