A- A+
Cán bộ Chi cục Lâm nghiệp tỉnh hướng dẫn bà con chuẩn bị hiện trường phục vụ công tác trồng rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Sim.

(THO) - Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có hơn 627.443 ha rừng và đất lâm nghiệp, tập trung chủ yếu ở 11 huyện miền núi. Những năm qua, nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ rừng (BVR), Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kiểm lâm viên về cơ sở.
Đến nay, chi cục đã điều động, phân công 180 kiểm lâm địa bàn phụ trách 399 xã, thị trấn có rừng, nhằm giúp chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý BVR. Nhờ vậy, hiệu quả công tác quản lý BVR, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ở các địa phương trong tỉnh đã đạt được những tín hiệu khả quan. Ví như trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 6 tháng đầu năm 2012, ở các huyện đã tổ chức 1.156 hội nghị tuyên truyền tại thôn (bản) với 65.036 lượt người tham gia; tổ chức 307 đợt tuyên truyền lưu động trên hệ thống loa cầm tay, đài truyền thanh của xã đến bà con nhân dân những quy định của pháp luật về BVR, PCCCR. Đặc biệt, do thực hiện tốt công tác tuyên truyền cùng với triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, nên 6 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng. Đối với công tác trồng rừng, chi cục đã chỉ đạo các đơn vị thiết kế được 2.602,5/2.498,5 ha, đạt 104,2% kế hoạch. Trong đó, đã trồng rừng vụ xuân 852,6 ha, đạt 34,1% kế hoạch. Hiện tại, các đơn vị đang chỉ đạo các hộ gia đình nhận khoán phát dọn thực bì, đào hố chuẩn bị đủ cây giống và các điều kiện trồng rừng vụ thu...
 
Kết quả đạt được nêu trên rất quan trọng, tuy nhiên công tác quản lý BVR hiện nay ở các địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Chất lượng quản lý Nhà nước về rừng ở nhiều xã vẫn chưa đạt yêu cầu; tình trạng mua bán diện tích rừng tự nhiên, đất lâm nghiệp trái phép vẫn còn diễn ra; các chủ rừng thực hiện cải tạo rừng, khai thác tận dụng, tận thu gỗ và lâm sản chưa đúng đối tượng; các đối tượng lợi dụng khai thác gỗ và lâm sản khu vực giáp ranh và giàu tài nguyên vẫn còn xảy ra ở một số địa phương v.v...
 
Để thực hiện tốt công tác quản lý BVR ở địa phương, lực lượng kiểm lâm cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, giúp chính quyền địa phương làm tốt chức năng, nhiệm vụ về quản lý BVR, phát triển rừng, PCCCR. Hằng năm, căn cứ theo kế hoạch và quy hoạch được phê duyệt và tình hình hoạt động lâm nghiệp ở địa phương, lập kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý BVR, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, chuyển hướng xây dựng mô hình tuyên truyền ở cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà trường. Nội dung tài liệu tuyên truyền cần biên tập ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, xây dựng các mô hình trực quan, các tiểu phẩm hay, nhằm lôi cuốn, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo được dư luận tốt ủng hộ tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR, lên án đẩy lùi các hành vi xâm hại tài nguyên ở địa phương, đơn vị. Thực hiện nghiêm việc xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm và không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra phá rừng, khai thác rừng trái phép, cháy rừng ở địa phương, đơn vị. Đặc biệt, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan có liên quan trong tỉnh để làm tốt công tác quản lý BVR ở địa phương, đơn vị; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng kiểm lâm trong tình hình mới về tham mưu và thừa hành pháp luật, xác định rõ vị trí vai trò nòng cốt, tiên phong trên mặt trận BVR, PCCCR, chống buôn lậu lâm sản.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán