A- A+
Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật chăn nuôi tỉnh, ứng dụng thành công đề tài “Nghiên cứu tinh phân giới tính để nhân giống bò sữa năng suất, chất lượng cao trong chăn nuôi” tại trại bò sữa Lam Sơn - Sao Vàng (Thọ Xuân).

(THO) - Là tổ chức công đoàn lớn nhất trong khối công đoàn cấp tỉnh với 65 công đoàn cơ sở, 7.729 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ), những năm qua, công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã động viên cán bộ, CNVC-LĐ toàn ngành nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.
Để phong trào đạt hiệu quả, công đoàn ngành đã tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công đoàn cấp trên và có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc thù của các công đoàn cơ sở. Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của công đoàn cấp trên, công đoàn ngành đã gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả và xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch về: “Đẩy mạnh phong trào CNVC-LĐ thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2010-2015”, nhiều hoạt động phục vụ CNH, HĐH NN&PTNT của tổ chức công đoàn cơ sở đã được phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn và các doanh nghiệp đưa nhanh tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Trong đó, công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất ngày càng bám sát nhu cầu thực tế, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu.

Ngoài thực hiện các phong trào thi đua theo từng lĩnh vực ngành, nghề, các công đoàn cơ sở đã đi sâu vào các phong trào thi đua theo chuyên đề như: “Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm”; thi đua “Áp dụng mã vạch, truy xuất nguồn gốc xuất xứ trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản” gắn với “Thi đua nuôi trồng khai thác thủy sản bền vững”; “Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, phong cách làm việc chuyên nghiệp”... Thông qua các phong trào thi đua đã thu hút đông đảo cán bộ CNVC-LĐ tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực của ngành. Các công đoàn cơ sở đã triển khai nhiều đề tài trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi – thú y, thủy lợi...; các ngành nghề truyền thống từng bước được khôi phục và phát triển; phong trào “liên kết 4 nhà” thực sự trở thành động lực lớn đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Cụ thể, công đoàn cơ sở Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học - kỹ thuật chăn nuôi tỉnh đã ứng dụng vào sản xuất đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cấy truyền phôi tạo giống bò sữa cao sản tại Thanh Hóa”; “Nghiên cứu ứng dụng tinh phân giới tính để nhân giống bò sữa năng suất, chất lượng cao trong chăn nuôi”; “Chọn lọc và du nhập trâu đực giống năng suất cao để cải tạo nâng cao tầm vóc và năng suất thịt của đàn trâu trên địa bàn Thanh Hóa”. Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản Thanh Hóa với giải pháp “Sinh sản nhân tạo giống ngao trắng (Meretrixlyrata) trong ao”...

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến; nhiều gia đình đoàn viên có năng suất mía từ 80 đến 100 tấn/ha, có hộ đạt trên 130 tấn/ha; nhiều gia đình đoàn viên có thu nhập kinh tế gia đình từ 100 đến 150 triệu đồng/năm, có hộ đạt trên 300 triệu đồng/năm. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của đoàn viên được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh, làm lợi nhiều tỷ đồng cho đơn vị, Nhà nước. Năm 2011, công đoàn ngành đã có 35 sáng kiến cải tiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất, trong đó có 6 giải pháp, sáng kiến tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn tỉnh, đã đạt 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích... Hiện nay, công đoàn ngành có 7 đề tài, giải pháp kỹ thuật, sáng kiến cải tiến đã được LĐLĐ tỉnh xét đề nghị Tổng LĐLĐ tặng Bằng Lao động sáng tạo năm 2012.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán