A- A+
(THO) - Ngày 16-5-2012, tại huyện Như Thanh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện và nhân rộng mô hình bón phân viên nén dúi sâu cho cây lúa.
Vụ mùa năm 2008, được sự hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật của Dự án CABET, huyện Như Thanh đã thực hiện mô hình thâm canh lúa lai sử dụng phân viên nén dúi sâu tại 5 xã: Phượng Nghi, Mậu Lâm, Xuân Khang, Xuân Phúc và Yên Lạc với diện tích 5 ha. Kết quả thực hiện mô hình cho thấy, diện tích lúa được bón phân viên nén dúi sâu không những sinh trưởng và phát triển tốt; tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, mà còn giảm chi phí đầu tư về giống, phân bón, công lao động, hạn chế bốc hơi rửa trôi nên rất phù hợp với điều kiện địa hình, thổ nhưỡng của vùng núi; năng suất tăng từ 1,2 đến 1,6 tấn/ha so với diện tích lúa bón phân thông thường. Vì vậy, UBND huyện Như Thanh đã cho mở rộng diện tích, đến vụ chiêm – xuân 2012, diện tích lúa bón phân viên nén dúi sâu trên địa bàn huyện đã tăng lên 1.922 ha.

Thực tế cho thấy, do vật tư đầu vào, công lao động của mỗi sào lúa phân viên nén dúi sâu thấp hơn so với bón phân thông thường và năng suất lúa đạt cao hơn. Vì vậy, hiệu quả kinh tế của mỗi sào lúa bón phân viên nén cao hơn 8,6 đến 9 triệu/ha.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán