A- A+
(THO) - Dự án xây dựng hệ thống kênh Bắc sông Chu-Nam sông Mã có tổng mức đầu tư hơn 4.315 tỷ đồng (bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ và vốn vay ADB).
Toàn bộ tuyến kênh bao gồm: kênh chính dài 16,510 km, kênh chính Bắc dài 58,499 km, kênh chính Nam dài 43,348 km và các kênh nhánh cấp I, cấp II, cấp III. Theo kế hoạch, sau 5 năm kể từ ngày khởi công (27-11-2010), hệ thống kênh Bắc sông Chu-Nam sông Mã sẽ hoàn thành xây dựng, phát huy hiệu quả đồng bộ của công trình thủy lợi - thủy điện Cửa Đạt.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã chỉ định thầu thi công 5,3 km đầu kênh chính (từ K0 đến K5+305,84) trên địa bàn các huyện Thường Xuân, Ngọc Lặc để nhanh chóng phát huy hiệu quả đồng bộ của công trình thủy lợi – thủy điện Cửa Đạt và vận hành Nhà máy Thủy điện Dốc Cáy. Từ đầu tháng 10-2011, các nhà thầu đã triển khai thi công đoạn đầu tuyến kênh chính. Khó khăn hiện nay là nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ cấp cho công trình chưa kịp thời, đến trung tuần tháng 4-2012 vốn xây lắp mới cấp được gần 10% so với tổng mức đầu tư của 5,3 km đầu kênh chính. Đến thời điểm nêu trên, vốn phục vụ thi công trong năm 2012 chưa được cấp. Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3 (Bộ NN&PTNT) đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu khắc phục khó khăn, tự bỏ vốn tập trung phương tiện xe máy chuyên dùng, vật liệu, nhân lực lên công trường thi công tuyến kênh. Đến trung tuần tháng 4-2012, nhà thầu đã hoàn thành xây dựng 7 khu nhà quản lý; các công trình phụ trợ; cơ bản xong khối lượng đào đắp đất; đang chuẩn bị các nguồn lực phục vụ đổ bê tông tuyến kênh. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2012, các đơn vị hoàn thành xây dựng 5,3 km đầu kênh chính hệ thống kênh Bắc sông Chu-Nam sông Mã.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán