A- A+
HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa) tổ chức bao tiêu sản phẩm, dạy nghề móc hộp xuất khẩu cho các xã viên.

(THO) - Hiện nay, tỉnh ta có 917 HTX, trong đó có 480 HTX dịch vụ nông nghiệp (DVNN), 114 HTX công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp (CN,TTCN), 11 HTX thương mại - dịch vụ (TMDV), 154 HTX dịch vụ điện, 42 HTX thủy sản, 12 HTX xây dựng, 19 HTX giao thông - vận tải và 58 quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)... Trong tổng số HTX trên, có 50,3% HTX khá giỏi; 40,5% HTX trung bình; 9,2% HTX yếu kém.
 Số lao động gắn bó trực tiếp và gián tiếp với các loại hình kinh tế HTX khoảng trên 40.000 xã viên, trong đó 26.000 lao động được giải quyết việc làm ổn định, với mức thu nhập khá. Các HTX đã từng bước khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả trong cách tổ chức quản lý và hoạt động như: Phát huy vai trò tự chủ trong sản xuất, kinh doanh; nội dung hoạt động của HTX được sắp xếp lại theo hướng nâng cao hiệu quả và mở rộng dịch vụ, chủ động hơn trong cơ chế thị trường; từng xã viên tham gia xác định lợi ích chính đáng của mình trong xây dựng và phát triển HTX, bảo đảm được nguyên tắc tự nguyện góp vốn... Do vậy, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của hầu hết các HTX ngày càng được nâng lên.
 
Các HTX DVNN tuy lợi nhuận không cao, nhưng đã hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ nông dân. Thông qua các hoạt động dịch vụ trước, trong và sau quá trình sản xuất mà từng hộ gia đình không thực hiện được, hoặc thực hiện không hiệu quả như: Chỉ đạo sản xuất, dịch vụ thủy lợi, bảo vệ vật nuôi, cây trồng, đưa giống mới vào sản xuất, áp dụng khoa học, kỹ thuật... giúp tăng năng suất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản của hộ nông dân, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của HTX DVNN với 3 mô hình chủ yếu là: Mô hình HTX chuyên dịch vụ, chiếm khoảng 70% tổng số HTX DVNN; mô hình HTX DVNN và kinh doanh tổng hợp; mô hình HTX chuyên ngành. Các HTX chủ yếu làm dịch vụ hỗ trợ cho hộ xã viên. Ngoài việc cung ứng tốt các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, các HTX còn ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tìm kiếm và cung cấp giống mới, kỹ thuật nuôi trồng để chuyển giao cho kinh tế hộ, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi; thu mua, chế biến nông sản, giải quyết được một phần đầu ra cho nông dân. Điển hình là HTX DVNN Định Tường (Yên Định), HTX luôn chú trọng nâng cao trình độ quản lý và chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nên việc hoạch định kế hoạch sản xuất, kinh doanh hằng năm của đơn vị được triển khai một cách cụ thể, nhất là trên lĩnh vực tìm đối tác liên doanh, liên kết. HTX đã trực tiếp “bắt tay” với cả chục công ty trong và ngoài tỉnh để xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa giống và các loại cây màu hàng hóa như: dưa bao tử, ớt lai, ngô bao tử..., giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Ngoài vai trò là “bà đỡ” của xã viên, bình quân mỗi năm doanh thu của HTX đạt khoảng 10 tỷ đồng. Các HTX dịch vụ sản xuất, kinh doanh tổng hợp như Minh Thành (TP Thanh Hóa), Phú Lộc (Hậu Lộc), Chung Nghĩa (Hà Trung), Thành Sơn (Thạch Thành), Quỳ Chử (Hoằng Hóa)... cũng là những điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác trong giai đoạn đổi mới.
 
Trước xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhiều HTX phi nông nghiệp cũng có bước đột phá mới trong cơ chế thị trường, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm ở nông thôn. Các HTX CN, TTCN đã có nhiều cố gắng, chủ động tìm kiếm thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; tăng cường đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho xã viên và người lao động. Điển hình như các HTX CN, TTCN: HTX Nhân đạo tháng 5 (TP Thanh Hóa), HTX Phú Thắng (Đông Sơn), Khánh Phương (Nông Cống)...
 
HTX TMDV đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hình thức thu hút khách hàng, tăng cường liên kết để vươn lên và phát triển. Nhiều HTX đã tích cực tham gia các chương trình: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm với các biện pháp bình ổn giá cả, chấp nhận giảm lãi, có chính sách khuyến mại nhiều mặt hàng, góp phần bảo đảm lợi ích cho người tiêu dùng, tham gia kiềm chế lạm phát như HTX Chung Nghĩa (Hà Trung), Minh Thành (TP Thanh Hóa),...
 
Các HTX dịch vụ điện về cơ bản ổn định lại tổ chức, mở mang thêm các dịch vụ phục vụ xã viên. Các HTX đã vận hành, quản lý tốt các thiết bị hiện có, đồng thời đầu tư, cải tạo xây dựng nhiều hệ thống đường điện hạ thế. Nhiều trạm biến thế được nâng cấp, giảm tổn thất điện năng, bình ổn giá điện, bán điện theo đúng giá quy định của Nhà nước; cung ứng kịp thời phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Các HTX dịch vụ điện đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tiết kiệm điện như HTX điện năng Quảng Ngọc (Quảng Xương).
 
Hoạt động của các QTDND cơ sở vẫn ổn định và tiếp tục phát triển, hầu hết các quỹ hoạt động có lãi. Hệ thống QTDND cơ sở đã trở thành kênh huy động vốn và cho vay hiệu quả ở các khu vực thị trấn, thị tứ phát triển ngành nghề, hỗ trợ phát triển kinh tế của các hộ thành viên, giảm tình trạng cho vay nặng lãi, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương có hiệu quả. Điển hình như QTDND Định Tường (Yên Định), QTDND Quảng Ngọc (Quảng Xương), Ngư Lộc (Hậu Lộc),... các quỹ này đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển mạnh sản xuất với tổng dư nợ lên đến hàng trăm tỷ đồng.
 
Các mô hình HTX, liên hiệp HTX kiểu mới cũng đã trở thành hạt nhân nòng cốt trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng hạ tầng nông thôn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội ở cơ sở...
 
Để phát triển các loại hình kinh tế HTX trên địa bàn tỉnh ngày một vững mạnh, trong thời gian tới các tập thể, cá nhân thuộc các loại hình kinh tế HTX cần phải tiếp tục đổi mới; hướng dẫn, giúp đỡ, củng cố các HTX yếu kém; tuyên truyền, vận động thành lập mới các tổ hợp tác, HTX đa dạng trong các ngành nghề, lĩnh vực mà cộng đồng có nhu cầu, bảo đảm theo đúng bản chất, các nguyên tắc và các quy định của Luật HTX; hỗ trợ kinh tế hộ phát triển; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ HTX, đáp ứng nhiệm vụ; tổng kết và nhân rộng mô hình các HTX điển hình tiên tiến, các HTX sản xuất, kinh doanh giỏi; tăng cường các hoạt động xã hội, phát triển cộng đồng của HTX, nâng cao vai trò của HTX trong các hoạt động bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tăng cường sức khỏe cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn, tư vấn để nâng cao hiệu quả hoạt động của các liên hiệp HTX đã có; thúc đẩy việc hình thành và phát triển các liên hiệp HTX mới trên cơ sở nhu cầu thực sự của các HTX, đồng thời phải đa dạng nhiều loại hình sản xuất, thu hút được nhiều lao động, làm ra nhiều sản phẩm, hàng hóa bảo đảm đủ sức cạnh tranh trên thị trường và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong GDP của tỉnh, HTX hiện có cần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động để tiếp tục đứng vững trong nền kinh tế thị trường và hội nhập.            

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán