A- A+
Các doanh nghiệp thuê đất phục vụ sản xuất, kinh doanh tại Khu Công nghiệp Đông Bắc Ga (TP Thanh Hóa) là đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

(THO) - Từ đầu năm 2011 đến nay, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và đi vào hoạt động. Ban chỉ đạo đã chỉ đạo chi cục thuế, các phòng, ban có liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tập huấn và tuyên truyền nội dung cơ bản của luật, các văn bản hướng dẫn thi hành.
Theo báo cáo của Cục Thuế Thanh Hóa (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa), đến hết tháng 2-2012, các huyện, thị xã, thành phố đã ký hợp đồng in, nhận tờ khai bảo đảm đủ số lượng và chất lượng để các xã, phường, thị trấn tổ chức phát và hỗ trợ người nộp thuế kê khai thuế. Trên địa bàn tỉnh hiện có 816.830 hộ cá nhân sử dụng đất ở, 961 tổ chức được Nhà nước giao đất và cho thuê đất là đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Do khối lượng công việc lớn, thời gian lập bộ thuế và công khai bộ thuế tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất ngày 30-9-2012, vì vậy hiện các ngành có liên quan của tỉnh đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Cục Thuế Thanh Hóa chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn phát tờ khai cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn cho người sử dụng đất kê khai theo đúng quy định và thu tờ khai xong trước ngày 30-6-2012. Chi cục thuế tập hợp để ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố giải quyết (nếu vượt quá thẩm quyền báo cáo ban chỉ đạo tỉnh) những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện luật. Huyện Thạch Thành là địa phương được đánh giá bước đầu triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt kết quả cao.

Trên địa bàn huyện Thạch Thành có 33.947 hộ, cá nhân và 40 tổ chức sử dụng đất phi nông nghiệp; hiện huyện đã cơ bản phát xong tờ khai và đang hướng dẫn các hộ kê khai theo đúng mẫu quy định. Đồng chí Lưu Đình Vương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Thạch Thành, cho biết: Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp huyện phân công từng thành viên trong ban chỉ đạo cùng với cán bộ thuế phụ trách từng xã, thị trấn. Cán bộ phụ trách phối hợp với cán bộ của địa phương trực tiếp hướng dẫn các hộ dân bảo đảm kê khai chính xác theo mẫu và định kỳ 5 ngày báo cáo tiến độ về ban chỉ đạo huyện 1 lần. Nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc, cán bộ phụ trách xã, thị trấn trực tiếp giải quyết ngay, nếu vượt quá thẩm quyền, báo cáo về ban chỉ đạo huyện giải quyết. Thông qua báo cáo định kỳ của cán bộ phụ trách, ban chỉ đạo huyện có công văn nhắc nhở những xã làm chưa tốt, biểu dương những xã làm tốt.

Thời gian tới, để triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt kết quả, các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế Thanh Hóa cho biết: Cục thuế tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến nhân dân. Ngành tài nguyên và môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rà soát các quy định về hạn mức đất ở từng thời kỳ, làm cơ sở cho cơ quan thuế tính thuế. Ngành thuế phối hợp với ngành tài nguyên và môi trường, trao đổi thông tin trong việc cung cấp dữ liệu về đất đai nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế. Các địa phương thu hồi xong tờ khai của người nộp thuế chậm nhất tháng 4-2012. Ngoài ra, để bảo đảm tiến độ, cục thuế áp dụng công nghệ thông tin trong việc khai thuế, lập bộ thuế và quyết toán thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán