A- A+
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

(THO) - Ngày 11-7-2011, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị quyết (NQ) Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị.
    Tại điểm cầu Thanh Hóa, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đình Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan, tham dự hội nghị.
 
    Kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện NQ là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã vượt qua nhiều khó khăn, duy trì tăng trưởng, góp phần ổn định kinh tế - xã hội của đất nước. Năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu các loại nông, lâm - thủy sản đạt 19,5 tỷ USD, tăng 3,46 tỷ USD so với năm 2008, vượt 81% so với mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra. Cơ cấu kinh tế nông thôn có bước chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được chú trọng, tăng cường, trong đó, giao thông nông thôn được coi là khâu đột phá. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào của cả nước, các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới được thể hiện rõ trong NQ Đại hội Đảng từ tỉnh xuống cơ sở. Đến nay, tất cả các tỉnh hoàn thành đánh giá sơ bộ thực trạng theo 19 tiêu chí nông thôn mới làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo. Công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả, được nhân dân đồng tình, quốc tế đánh giá cao. Tỷ lệ hộ nghèo ở nông thôn giảm từ 16,2% (năm 2008) xuống còn 11,3% vào năm 2010. Chính phủ cũng đã tập trung hỗ trợ 62 huyện nghèo nhất để giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm sự phát triển đồng đều giữa các khu vực; đẩy nhanh việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên toàn quốc, cải thiện tốt hơn khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản...
 
    Sau 3 năm thực hiện NQ, cả nước đã có nhiều đổi mới  và hiệu quả trong các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; tăng cường chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực, tăng mạnh đầu tư ngân sách Nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn. Tổng vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn từ năm 2009 đến năm 2011 đạt  gần 290 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 52% tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước và Trái phiếu Chính phủ. Đến năm 2010, 13/14 mục tiêu của NQ đã cơ bản đạt được. 4/5 nhiệm vụ cấp bách đã cơ bản được thực hiện.
 
    Trên cơ sở kết quả đạt được,  mục tiêu cụ thể thực hiện NQ Trung ương 7 (khóa X) đến năm 2015 là tỷ trọng nông nghiệp trong tổng GDP của cả nước là 17-18%; hàng năm đào tạo 1 triệu lao động nông thôn; thu nhập của người dân nông thôn tăng 1,8 đến 2 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo của cả nước giảm bình quân 2% một năm. Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 20%.
 
    Tại hội nghị trực tuyến, đại diện các địa phương, các bộ, ngành đã thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào kết quả thực hiện cũng như nội dung triển khai trong thời gian tới. Một số địa phương đã trình bày nhiều cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả trong triển khai thực hiện NQ.
 
    Tham luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã báo cáo những kết quả nổi bật sau gần 3 năm thực hiện NQ của tỉnh ta. Đồng chí khẳng định, Thanh Hóa đã tích cực triển khai những nội dung của NQ, nhanh chóng triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh năm 2010 tăng 5,24% so với năm 2008; đào tạo nghề cho hàng nghìn lao động nông thôn, đào tạo, bồi dưỡng trên 33 nghìn công chức xã; tích cực triển khai NQ 30a của Chính phủ...
 
    Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã điểm lại những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện NQ Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đồng thời nhấn mạnh đến các nhiệm vụ và giải pháp lớn để triển khai NQ trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định: Đây là NQ mang tính toàn diện và đầy đủ nhất để giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta từ trước đến nay, được dư luận trong và ngoài nước, nhất là cư dân nông thôn tích cực đón nhận. Nhiều nội dung của NQ khi được triển khai đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo sự chuyển biến rõ rệt, nhất là những nội dung phát triển sản xuất nông nghiệp, giảm nghèo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và xây dựng nông thôn mới. Các nội dung nhiệm vụ khác cũng có những kết quả ban đầu khả quan, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nông dân, ổn định tình hình kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy vậy, việc triển khai NQ chưa đồng bộ, chưa quyết liệt, kết quả đạt được còn hạn chế so với yêu cầu, chậm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên thực tế. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương bám sát vào 8 giải pháp đã nêu trong báo cáo, vào từng nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; NQ 30a về giảm nghèo bền vững, đồng thời, tiếp tục quán triệt sâu sắc về ý nghĩa và nhiệm vụ to lớn của NQ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đẩy mạnh triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của các hình thức tổ chức sản xuất. Tăng mạnh nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm đầu tư từ ngân sách Nhà nước sau 5 năm tăng gấp đôi.  Khẩn trương rà soát và ban hành thể chế, chính sách  và tính toán nguồn lực cụ thể cho nông nghiệp, nông thôn. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, ứng dựng khoa học vào sản xuất, gắn với chế biến công nghiệp; hoàn chỉnh quy hoạch tại địa bàn nông thôn và xây dựng nông thôn mới, bảo đảm môi trường; quan tâm giáo dục - đào tạo; nâng cao chất lượng hệ thống chính trị tại cơ sở...

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán