A- A+
Thi công dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông Gòng - Hải Tiến (Hoằng Hóa).
(THO) - Năm 2017, UBND tỉnh tiếp tục đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, giao đất, cho thuê đất, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB)... tạo thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, doanh nghiệp.

 Đồng thời, rà soát, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn để tổ chức thực hiện. UBND tỉnh đã phân công trách nhiệm cho các sở, ban, ngành làm đầu mối nhằm tạo sự chủ động, nâng cao trách nhiệm trong công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án. Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2017, công tác xây dựng, giao kế hoạch vốn đầu tư công được thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương; bảo đảm mục tiêu Trung ương giao và nghị quyết của HĐND tỉnh. Nhưng quá trình triển khai thực hiện các dự án cho thấy, nhiều dự án chậm tiến độ, không hoàn thành theo đúng kế hoạch, trong đó nguyên nhân chủ yếu do công tác GPMB chậm.

Dự án đầu tư tuyến đường giao thông ven biển, đoạn từ TP Sầm Sơn đến huyện Quảng Xương là một trong những dự án đầu tư công đang triển khai thực hiện, chiều dài gần 17 km, tổng mức đầu tư 1.480 tỷ đồng, bằng nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ, khởi công tháng 2 – 2017 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Ngay sau khi Ban Quản lý dự án giao thông III (đại diện chủ đầu tư là Sở Giao thông – Vận tải) tổ chức cắm mốc GPMB để xây dựng tuyến đường, Hội đồng GPMB TP Sầm Sơn và huyện Quảng Xương, các xã, phường có tuyến đường đi qua tổ chức họp dân để triển khai thực hiện công tác GPMB. Trong các cuộc họp, chú trọng việc phổ biến, tuyên truyền tầm quan trọng của dự án và khi hoàn thành đầu tư xây dựng sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phục vụ chính lợi ích của người dân. Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến hết tháng 11 – 2017, vốn bố trí cho công tác GPMB là 410 tỷ đồng (TP Sầm Sơn 290 tỷ đồng, huyện Quảng Xương 120 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Sầm Sơn, hiện mới bàn giao được 2,52 km/4,5 km đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án và dự kiến trước tháng 12 – 2017 bàn giao xong cho nhà thầu thi công dự án và tiếp tục triển khai thực hiện GPMB đất ở của các hộ dân, các công trình khác bị ảnh hưởng. Huyện Quảng Xương đã bàn giao 5,5 km/7,5 km đất nông nghiệp và dự kiến trong tháng 12 – 2017 sẽ bàn giao xong phần diện tích đất nông nghiệp còn lại. Đồng chí Phạm Văn Lực, tư vấn giám sát trưởng, Ban Quản lý dự án giao thông III, cho biết: Khối lượng GPMB còn lại của TP Sầm Sơn, huyện Quảng Xương là khá lớn, trong đó chủ yếu là đất ở của các hộ dân, chính vì vậy các địa phương cần tập trung thực hiện và hoàn thành toàn bộ công tác GPMB để bàn giao cho nhà thầu thi công dự án chậm nhất vào cuối năm 2017, có như vậy thì mới hoàn thành dự án đúng tiến độ theo kế hoạch.

Trên địa bàn huyện Tĩnh Gia hiện đang triển khai nhiều dự án đầu tư công, với khối lượng GPMB lớn. Năm 2017, huyện đã và đang có 76 dự án triển khai thực hiện GPMB, trong đó có 43 dự án đầu tư công. Đến hết tháng 11 – 2017, huyện Tĩnh Gia đã phê duyệt kinh phí GPMB hơn 372 tỷ đồng cho 4.113 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các dự án; tổ chức chi trả hơn 342 tỷ đồng cho 3.604 lượt hộ gia đình, cá nhân; giao đất tái định cư cho 60 hộ; bàn giao 427,41 ha đất, 49,94 km mặt bằng đường giao thông và đường ống nước thô cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, nhiều dự án trên địa bàn huyện Tĩnh Gia thực hiện công tác bồi thường GPMB chậm đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án; nhất là các dự án đầu tư công, dự án có vốn đầu tư lớn. Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Tĩnh Gia, nguyên nhân chủ yếu của việc chậm tiến độ GPMB của nhiều dự án trên địa bàn là do một số khó khăn, vướng mắc, nhất là về đất ở của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án chưa được giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, có không ít nội dung khiếu nại đòi hỏi quyền lợi của nhân dân nhưng không có cơ sở để giải quyết. Việc tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn kiến nghị của nhân dân tại nhiều xã chưa được cấp ủy, chính quyền các xã quan tâm thực hiện thường xuyên, còn biểu hiện né tránh, đùn đẩy. Tại nhiều dự án, một số hộ dân đã được giải quyết các chế độ, chính sách về bồi thường GPMB theo đúng quy định của Nhà nước nhưng vẫn không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án, buộc chính quyền địa phương phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện dự án.

Huyện Hoằng Hóa, năm 2017 có 118 dự án đầu tư Nhà nước thu hồi đất để thực hiện, tổng diện tích đất phải thu hồi 235,89 ha và phần lớn các dự án đang được triển khai thực hiện đúng kế hoạch. Đến hết tháng 11 – 2017, có 53 dự án đã hoàn thành công tác GPMB, với diện tích hơn 72 ha; 65 dự án đang GPMB với diện tích đã giải phóng hơn 14,7 ha và diện tích cần tiếp tục GPMB hơn 149 ha. Có được kết quả trên, theo đồng chí Lê Hồng Quang, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hoằng Hóa, cho biết: Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án đầu tư công, huyện, các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan luôn quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường GPMB. Quyền lợi của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các dự án luôn được quan tâm giải quyết kịp thời theo đúng các quy định của Nhà nước. Điều quan trọng nữa là, các phòng, ban có liên quan của huyện, các tổ chức đoàn thể phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền để các hộ dân, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng thấy rõ lợi ích của việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội và những kiến nghị, khiếu nại của các hộ dân phải được giải quyết kịp thời, đúng theo các quy định của Nhà nước.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, công tác bồi thường GPMB các dự án nói chung, các dự án đầu tư công nói riêng trên địa bàn tỉnh, mặc dù đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp để thực hiện nhưng quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Điển hình tại một số dự án, như: Tu bổ, nâng cấp đê sông Mã, đoạn K28 đến K44 (Hoằng Hóa); đường vành đai Đông – Tây TP Thanh Hóa, đoạn từ thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) đến Quốc lộ 1A; đường trục chính đô thị, thị trấn Rừng Thông; đường vào Nhà máy Xi măng Công Thanh (Tĩnh Gia)... Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 173/BC-STNMT, những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB của các dự án chủ yếu do thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, xã. Tuy nhiên, vẫn còn một số huyện, xã vẫn chưa chủ động, chưa làm hết trách nhiệm của mình trong quá trình thực hiện GPMB. Một số huyện chưa thực sự tập trung trong việc triển khai thực hiện GPMB; tỷ lệ dự án, diện tích GPMB đạt thấp; việc thông tin báo cáo chưa đầy đủ, cụ thể các nội dung theo yêu cầu, gây khó khăn trong việc tổng hợp và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

    Để các dự án đầu tư nói chung, các dự án đầu tư công nói riêng bảo đảm tiến độ, sớm đưa vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Thời gian tới, các địa phương có dự án đầu tư trên địa bàn cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác bồi thường GPMB; bảo đảm hoàn thành 100% yêu cầu về tiến độ của các dự án. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về công tác bồi thường GPMB các dự án trên địa bàn. Các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với các địa phương giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm kê, bồi thường GPMB, di dân tái định cư để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn; nhất là các dự án có số vốn đầu tư lớn, trọng điểm, các dự án đầu tư trực tiếp có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các sở, ngành, các địa phương tổng hợp để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán


- Cao đẳng Dược Tp HCM


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Cao đẳng Y Dược Đồng Nai- Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur


- Tuyển sinh Y Dược


- Xét tuyển Cao đẳng Dược Hà Nội


- Trường Cao đẳng Dược Hà Nội


- Cao đẳng Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Tuyển sinh Cao đẳng Y Hà Nội


- Y học cổ truyền Tp HCM


- Y học cổ truyền


- Dược sĩ


- Thuốc Bắc


- Phục hình răng


- Kỳ thi THPT Quốc Gia


- Nhà thuốc GPP


- Giảm báo tự nhiên


- Hôn nhân gia đình


- Thẩm mỹ nữ


- Bác sĩ Thẩm mỹ


- Tăng cân nhanh


- Viện Thẩm Mỹ Hà Nội


- Trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- Xét tuyển Cao đẳng Y Dược Hà Nội


- điện thoại iphone


- nấm phụ khoa

- rong kinh

- Chung cư Green Pearl


- Cao đẳng Dược TPHCM

- vé máy bay đi thanh hóa