A- A+
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (TKV) Lê Minh Chuẩn vừa ký quyết định về việc thay đổi người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Cromite Cổ Định - Thanh Hoá.
Theo quyết định, ông Nguyễn Minh Tuân thôi làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Cromite Cổ Định - Thanh Hoá và từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty CP Cromite Cổ Định - Thanh Hóa; ông Nguyễn Hoà, Phó Trưởng Ban Đầu tư TKV thôi làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Cromite Cổ Định - Thanh Hoá và từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT Công ty CP Cromite Cổ Định - Thanh Hoá; cử ông Lê Hùng Cường, Phó Giám đốc - Quyền Giám đốc Công ty Kinh doanh than Bắc Thái thuộc Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin là người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Cromite Cổ Định - Thanh Hoá và giới thiệu ứng cử giữ chức Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty CP Cromite Cổ Định - Thanh Hoá; cử ông Nguyễn Anh Toán, Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hoá thuộc Công ty CP Kinh doanh than miền Bắc – Vinacomin làm người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Cromite Cổ Định - Thanh Hoá và giới thiệu ứng cử giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cromite Cổ Định - Thanh Hoá.

Người đại diện quản lý phần vốn của TKV tại Công ty CP Cromite Cổ Định - Thanh Hoá có trách nhiệm triển khai thủ tục thay đổi Người đại diện của TKV tham gia HĐQT Công ty CP Cromite Cổ Định - Thanh Hoá như nội dung ghi tại quyết định theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

In bài viết

Gửi ý kiến của bạn

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán