A- A+
(THO) - Ngày 1-10, Tiểu ban Tuyên truyền “Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận” họp bàn kế hoạch công tác tuyên truyền. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự và chủ trì cuộc họp.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta. Vì vậy, các thành viên trong Tiểu ban Tuyên truyền cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền một cách cụ thể, để các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hiểu về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện này.

Công tác tuyên truyền cần tập trung giới thiệu, quảng bá về chiến lược phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh ta đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành, các cơ chế, chính sách kêu gọi đầu tư của tỉnh; tiềm năng, lợi thế của Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp khác của tỉnh. Cung cấp thông tin về các dự án trọng điểm, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần quan trọng trong việc thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước  hợp tác đầu tư, kinh doanh  tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại cuộc họp, các thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền đã tham gia  góp ý vào Dự thảo kế hoạch tuyên truyền “Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận”. Các ý kiến đều cho rằng các đơn vị cần lập kế hoạch nội dung chi tiết; công tác thông tin tuyên truyền cần đa dạng, tăng cường cổ động trực quan, nhất là ở các địa phương trọng điểm... bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền cam kết  sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong tiểu ban, phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị, đồng thời định hướng các đơn vị điều chỉnh, lựa chọn cách thức phối hợp  tuyên truyền hiệu quả, góp phần để “Lễ khởi công xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế Nghi Sơn và vùng phụ cận” thành công tốt đẹp.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán