A- A+
(THO) - Ngày 26-8-2013, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch trồng trọt năm 2014, phương án sản xuất vụ đông năm 2013 – 2014. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Năm 2013, tổng diện tích gieo trồng cả tỉnh ước đạt 444.971 ha, đạt 101,5% kế hoạch (KH). Trong đó, vụ đông đạt 97% KH, vụ xuân đạt 103,3% KH, vụ mùa dự kiến đạt 103% KH. Năng suất một số các cây trồng chính đạt khá, năng suất lúa vụ chiêm – xuân đạt bình quân 62 tạ/ha, lúa mùa dự kiến đạt 52,5 tạ/ha, cả năm dự kiến đạt 57,1 tạ/ha, ngô bình quân cả năm đạt 42,9 tạ/ha, mía đạt 60,8 tấn/ha, lạc 18,8 tạ/ha, đậu tương 15,3 tạ/ha... Sản lượng lương thực có hạt năm 2013 dự kiến đạt 1,681 triệu tấn, vượt mục tiêu đề ra.

Vụ đông 2013-2014, tỉnh ta đặt mục tiêu phấn đấu gieo trồng  55.000 ha, tập trung vào một số cây trồng chính là ngô, đậu tương, khoai lang. Đối với vụ chiêm - xuân 2014, toàn tỉnh sẽ gieo trồng  215.000 ha, trong đó  lúa chiếm 120.000 ha, năng suất phấn đấu đạt 63 tạ/ha, sản lượng đạt 756.000 tấn. Vụ thu - mùa trong năm 2014 sẽ gieo trồng được 175.000 ha, trong đó diện tích lúa mùa đạt 132.000 ha, năng suất đạt 52,5 tạ/ha, sản lượng đạt 693.000 tấn. Từ những mục tiêu đề ra, tỉnh ta phấn đấu năm 2014, diện tích gieo trồng cả năm đạt 445.000 ha trở lên, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 1,6 triệu tấn trở lên; tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2014 đạt 4.300 tỷ đồng.

Để giành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong năm 2014, giải pháp chính được các đại biểu đề ra trong hội nghị là tiếp tục bố trí hợp lý các loại cây trồng theo từng mùa vụ, chân đất; đẩy mạnh các biện pháp thâm canh, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao năng suất; phát triển các khu sản xuất chuyên canh, áp dụng thực hành sản xuất tốt; chú trọng khâu chế biến và đa dạng hóa sản phẩm để nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất. Cần tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống; thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, trong đó tập trung vào các giải pháp phòng, chống rét ở vụ xuân, kỹ thuật làm đất, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hợp lý, kịp thời, đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch; tiếp tục rà soát, quy hoạch theo hướng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với sản xuất hàng hóa; tập trung chỉ đạo chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ nông nghiệp; tạo chuyển biến trong công tác quản lý chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chất lượng sản phẩm nông nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị,  Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền ghi nhận những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp tỉnh nhà trong thời gian qua.  Bên cạnh công tác lãnh, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, nhiều địa phương đã có các chính sách riêng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp; ngành nông nghiệp đã có hướng dẫn phù hợp, kịp thời về cơ cấu giống, hình thành được nhiều mô hình phát triển nông nghiệp thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát huy hiệu quả, xây dựng thành công các mô hình có hiệu quả về mía, lúa, rau an toàn... Công tác nắm tình hình về  sâu bệnh, ngập úng cũng được tăng cường, công tác quản lý vật tư nông nghiệp cũng được siết chặt hơn. Tuy nhiên ngành nông nghiệp vẫn  còn một số tồn tại trong công tác quản lý, nhiều địa phương chưa coi trọng công tác gieo trồng vụ đông, công tác quản lý chất lượng giống cao su chưa được quan tâm đúng mức... Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, trong vụ mùa 2013, một số huyện có diện tích rầy lớn như: Yên Định, Triệu Sơn, Thiệu Hóa... cần phải chú ý, tập trung, tăng cường công tác phòng, trừ sâu bệnh từ nay đến lúc thu hoạch.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong lĩnh vực trồng trọt năm 2014, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, từng bước thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp; ngành nông nghiệp và các địa phương xác định cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống cho từng mùa vụ, từng địa phương; đẩy mạnh đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh các mô hình liên kết theo chuỗi trong sản xuất nông nghiệp. Vụ đông  là vụ chính, nên toàn ngành nông nghiệp và các địa phương  cần tổ chức, vận động nhân dân tham gia sản xuất vụ đông; cùng với đó, mỗi huyện cần có phương án sản xuất cụ thể, kèm theo những giải pháp phù hợp.

Cũng tại hội nghị, Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông đã ký kết chương trình phối hợp xây dựng các mô hình phát triển nông nghiệp với Sở NN&PTNT và huyện Yên Định.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán