A- A+

Thu ngân sách đến hết quý 2/2013 mới chỉ đạt gần 44% dự toán, trong khi bội chi ngân sách đã bằng 57%, vì thế, công tác cân đối thu chi ngân sách sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Tài chính thực hiện những tháng cuối năm.
Lo cho thu – chi ngân sách Nhà nước


Thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, hoạt động thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 356.520 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán, tăng 4,5% mức thực hiện cùng kỳ năm 2012. Trong đó thu nội địa: đạt 236.170 tỷ đồng, bằng 43,3% dự toán, đây là mức thấp so với cùng kỳ một số năm gần đây.


Từ số thu có được, Bộ Tài chính đưa ra nhận xét: ước tính có 3/14 khoản thu, sắc thuế thu đạt tiến độ dự toán (từ 50% dự toán trở lên), nhưng là các khoản thu nhỏ; 11/14 khoản thu, sắc thuế còn lại thu thấp hơn yêu cầu tiến độ dự toán, trong đó có các khoản thu quan trọng như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 39,4%, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 42,7%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,3%; thuế bảo vệ môi trường đạt 40%....


Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 61.920 tỷ đồng, bằng 37,2% dự toán, tăng 5,8% cùng kỳ năm 2012, trên cơ sở tổng số thu về xuất nhập khẩu đạt 96.000 tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 34.080 tỷ đồng.


Trong khi đó, cân đối ngân sách lại cho kết quả bội chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước 92.390 tỷ đồng, bằng 57% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm. Tính đến ngày 25/6/2013, đã tổ chức huy động được 120,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 61,8% nhiệm vụ huy động vốn năm 2013.


Mặc dù công tác điều hành ngân sách Nhà nước đã thực hiện quan điểm chặt chẽ, tiết kiệm thông qua việc phân bổ thu chi đến các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư... cũng như tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế; tăng cường quản lý chi ngân sách Nhà nước nhưng Bộ Tài chính cũng đánh giá việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách vẫn còn một số hạn chế. Đó là việc cập nhật, đánh giá, phân tích, dự báo tình hình thu ngân sách chưa thực sự sát với thực tế; còn tình trạng cố ý trốn tránh nghĩa vụ về thuế, gian lận thuế, buôn lậu, gian lận thương mại. Công tác quản lý thu còn chưa chặt chẽ, chi ngân sách còn tình trạng lãng phí, chi mua sắm vượt tiêu chuẩn định mức, phân bổ vốn không đúng với cơ cấu, chương trình hỗ trợ được giao.


Tìm phương án đảm bảo nguồn thu


Nhận định tình hình tài chính- ngân sách nhà nước hiện đang trong giai đoạn rất khó khăn, để đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, cân đối ngân sách Nhà nước mang tính khả thi trong điều kiện giảm thu lớn do nhiều nguyên nhân, Bộ Tài chính đã có kiến Chính phủ, và các bBộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố một số giải pháp mang tính chiến lược. Theo đó, kiến nghị Chính phủ trước mắt dừng ban hành các chính sách làm giảm thu ngân sách. Giao Bộ Tài chính chủ động điều chỉnh kịp thời thuế suất thuế nhập khẩu, ưu tiên giữ thuế để đảm bảo thu ngân sách; Hạn chế thấp nhất việc ban hành các chế độ, chính sách làm tăng chi NSNN; chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương sớm rà soát để loại bỏ các chính sách, chế độ không phù hợp; Hạn chế việc ứng vốn các dự án đầu tư do khó khăn về cân đối ngân sách và huy động vốn.


Bộ Tài chính cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ quản lý chương trình mục tiêu rà soát về nhiệm vụ và vốn, kinh phí năm 2014 cho các chương trình mục tiêu quốc gia và vốn đầu tư bổ sung có mục tiêu cho các địa phương.

 
Đặc biệt, đối với giá bán khí và điều tiết ngân sách từ hoạt động kinh doanh khí của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN), Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án kinh doanh khí và phương án giá bán khí theo thị trường chậm nhất trong quý III/2013.


Bên cạnh đó, cơ quan này cũng kiến nghị với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong công tác điều hành NSNN năm 2013; thực hiện tiết kiệm các khoản chi phí từ 10 – 20,  tăng thu và thu hồi nợ đọng để bù vào phần giảm thu do miễn, giảm, giãn thuế; chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của mình để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.


”Siết” quản lý giá cả 

Trong quý 3 và 4/2013, Bộ Tài chính sẽ tập trung thực hiện xây dựng các đề án, cơ chế chính sách trọng tâm năm 2013; chủ động rà soát, tham mưu chương trình xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với thực tế của nền kinh tế. Theo đó, cơ quan này sẽ hướng tới các cơ chế, chính sách thu vừa khuyến khích sản xuất trong nước và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, động viên hợp lý nguồn thu và chống thất thu ngân sách. Cơ chế thực hiện lộ trình giá thị trường, xóa bao cấp qua giá đối với một số loại hàng hóa, dịch vụ còn bao cấp qua giá cũng sẽ được triển khai. Bên cạnh đó, quản lý các mặt hàng nhập khẩu phù hợp với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh và tăng cường thu hút đầu tư.


Đặc biệt, Bộ Tài chính cho biết việc quản lý, điều hành giá, tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả sẽ được thực hiện rốt ráo, quản lý giá thị trường đi đôi với kiểm soát mặt bằng giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giá, chú trọng kiểm tra, thanh tra về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và công khai thông tin về giá, nhất là đối với các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu cơ bản và hàng tiêu dùng thiết yếu. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Công Thương

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán