A- A+
(THO) - Hiện nay trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc có 7 doanh nghiệp, 46 công ty tư nhân; 6 doanh nghiệp và công ty Nhà nước; 32 HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, các doanh nghiệp, công ty, HTX đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, đóng góp đáng kể cho nguồn thu ngân sách Nhà nước.
Tiêu biểu như: Công ty May Man Seon Global, tạo việc làm cho gần 500 lao động, thu nhập bình quân từ 2,3 đến 2,5 triệu đồng/người/tháng, bảo đảm các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật; Công ty Appareltech Vĩnh Lộc tạo việc làm cho gần 1.670 lao động, thu nhập bình quân 2,6 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, Công ty CP Gạch ngói Vĩnh Hòa trong năm 2012 có 1 dự án khoa học và 1 đề tài khoa học được nghiệm thu và công nhận đạt loại khá, hiện đã ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, ước đạt khoảng 40 triệu sản phẩm/năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt từ 2 đến 3 triệu đồng/người/tháng... Ngoài giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp ngân sách cho địa phương, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán