A- A+
(THO) - Những năm gần đây, công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính tiếp tục được đẩy mạnh; trang thiết bị công nghệ hiện đại, bảo đảm độ chính xác cao, thực hiện đúng quy trình tại Quyết định số 08/2008/QĐ-BTNMT ngày 10-11-2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Việc đo đạc bản đồ địa chính đã từng bước gắn với việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất, lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu địa chính. Tuy nhiên, so với tiến độ đo vẽ bản đồ địa chính, tiến độ đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính ở các địa phương còn chậm.
Tìm hiểu nguyên nhân, được biết các địa phương hầu hết đều thực hiện dự án theo kiểu đo đạc xong toàn bộ diện tích rồi mới tiến hành lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất. Trong khi, muốn có được cơ sở dữ liệu địa chính, dù mỗi huyện làm điểm ở một vài xã thì phải tập trung thực hiện và hoàn thành dứt điểm việc đăng ký, cấp GCNQSD đất, lập hồ sơ địa chính cho các xã, huyện đã hoàn thành đo vẽ bản đồ. Một khó khăn lớn hiện nay là hầu hết các huyện đều không cân đối hoặc bố trí đủ kinh phí. Nhiều huyện chỉ đầu tư kinh phí cho việc đo đạc, lập bản đồ địa chính và phân cấp cho xã tự lo kinh phí thực hiện đăng ký, cấp GCNQSD đất là nguyên nhân cơ bản của tình trạng đo vẽ xong bản đồ mà không thực hiện được việc đăng ký, lập hồ sơ địa chính, tiến độ cấp GCNQSD đất không tăng, làm giảm hiệu quả đầu tư. Khó khăn nữa là hệ thống văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - đơn vị thực hiện nhiệm vụ quan trọng là đăng ký, cập nhật biến động... hầu hết các huyện đã thành lập, song còn thiếu cán bộ chuyên môn, nhất là cán bộ kỹ thuật về công nghệ thông tin. Cán bộ địa chính cấp xã thực hiện rất nhiều công việc nhưng thường mỗi xã chỉ có một cán bộ, trong khi đó nhiều địa phương không được duy trì ổn định do thay đổi cán bộ hoặc luân chuyển công tác...
 
Qua hội nghị giao ban về công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính trong kế hoạch năm 2012, cho thấy: Các công trình đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính do Đoàn Đo đạc bản đồ và Quy hoạch thực hiện tại 7 xã: Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Khê, Đông Thanh, Đông Anh, Đông Xuân, Đông Thịnh (Đông Sơn) và xã Thọ Sơn (Triệu Sơn) đã hoàn thành các bước theo đo đạc hiện trạng sử dụng đất (bản đồ, sổ mục kê theo hiện trạng sử dụng đất, biên bản bàn giao mô giới, mốc giới; biên bản bàn giao diện tích cho chủ sử dụng đất) đang chuyển sang thực hiện công tác đăng ký thống kê đất đai. Riêng đối với xã Quảng Hợp (Quảng Xương) đã thực hiện xong công tác đo đạc bản đồ, khâu đăng ký thống kê ở cấp xã. Các công trình do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện tại 3 xã: Thiệu Long, Thiệu Duy, Thiệu Hợp (Thiệu Hóa) và thị trấn Thống Nhất (Yên Định) đã thực hiện xong các bước đo đạc theo hiện trạng sử dụng đất, đang chuyển sang thực hiện công tác đăng ký thống kê, xác định nguồn gốc đất đai. Tuy nhiên, tiến độ thi công các công trình chậm so với kế hoạch do các đơn vị phân tán nhân lực triển khai điểm mới. Qua kiểm tra cho thấy, một số công trình thực hiện chưa đúng quy trình quy phạm và thiết kế kỹ thuật, dự toán đã được phê duyệt. Việc quản lý, chỉ đạo của các đơn vị thi công tại một số công trình chưa chặt chẽ, kiểm tra nghiệm thu của các cấp chưa kịp thời.
 
Để thực hiện công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính đúng tiến độ, đúng quy trình, quy phạm, Giám đốc Sở TN&MT đã yêu cầu đoàn trưởng Đoàn Đo đạc bản đồ và Quy hoạch rút kinh nghiệm sâu sắc trong quản lý và chỉ đạo thi công công trình tại xã Đông Hoàng (Đông Sơn), rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thi công không đúng với quy trình quy phạm. Tạm dừng thi công các công trình đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp GCNQSD đất tại các xã thuộc huyện Yên Định trong kế hoạch năm 2012 do Đoàn Đo đạc bản đồ và Quy hoạch thực hiện để tập trung thực hiện các công trình đang thi công tại các xã của huyện Đông Sơn, xã Quảng Hợp (Quảng Xương) và xã Thọ Sơn (Triệu Sơn). Yêu cầu văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tập trung nhân lực để thi công các công trình thị trấn Thống Nhất (Yên Định) và 3 xã thuộc huyện Thiệu Hóa để hoàn thành trước 31-12-2012. Các đơn vị thi công cần phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác đăng ký thống kê, xác định nguồn gốc đất đai để thực hiện việc cấp GCNQSD đất. Khi thực hiện xác định nguồn gốc đất ở cần quan tâm đến các hộ thổ cư có ranh giới tiếp giáp với đất nông nghiệp, các loại đất khác, không đặt vấn đề bóc đất thừa do chênh lệch diện tích hiện các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng so với GCNQSD đất đã cấp. Trường hợp đặc biệt, hội đồng đăng ký đất đai xã phải xét duyệt cụ thể theo sự chỉ đạo của Sở TN&MT. Mặt khác, các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với UBND xã; phòng TN&MT huyện thực hiện đúng quy trình quy phạm, tập trung hoàn thiện hồ sơ đo đạc bản đồ, đăng ký thống kê đất đai, cấp GCNQSD đất theo chỉ đạo của Bộ TN&MT.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán