A- A+
(THO) - Thực hiện chương trình công tác năm 2012 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường (TN&MT) tại cơ sở, Sở TN&MT đã phối hợp với huyện Thường Xuân giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TN&MT trên địa bàn huyện.
Do đó, công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn huyện Thường Xuân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thời gian qua, các nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực TN&MT đã được cấp ủy, chính quyền huyện Thường Xuân quan tâm, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. Thực hiện Quyết định số 3778/QĐ-UBND tỉnh ngày 22-10-2009 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch triển khai lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của cấp huyện đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp; quy hoạch sử dụng đất cấp xã đang tiến hành khẩn trương theo đúng tiến độ đề ra; công tác đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất lần đầu cho hộ gia đình cơ bản hoàn thành. Hiện tại, huyện đã cấp 817 GCNQSD đất ở, cấp 162 GCNQSD đất nông nghiệp. Công tác bảo vệ môi trường tiếp tục có những chuyển biến tích cực: phối hợp với Sở TN&MT kiểm tra, xử lý môi trường các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, quy hoạch bãi chứa rác thải trung tâm ở thị trấn, xã Xuân Cẩm và khu vực Cửa Đạt. Tình hình vi phạm pháp luật về quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên địa bàn đã được kiểm soát, không phát sinh điểm nóng. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước và tài nguyên khoáng sản cũng được tăng cường, kiểm tra giám sát chặt chẽ và ngăn chặn. Đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cơ sở khai thác đá, quặng sắt tại 2 xã Luận Thành và Lương Sơn. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước về TN&MT trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, như: việc cấp GCNQSD đất cho các tổ chức hành chính, sự nghiệp đạt thấp; 2 xã chưa lập được quy hoạch sử dụng đất và công tác lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm chưa được chú trọng thực hiện; tình hình quản lý đất công ở một số xã còn thiếu chặt chẽ...

Trên cơ sở kết quả công tác quản lý về TN&MT trên địa bàn huyện trong thời gian qua và các ý kiến đề xuất, kiến nghị, ban lãnh đạo Sở TN&MT đã phân tích, đánh giá những kết quả đã làm được, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện. Cụ thể là, huyện cần tập trung chỉ đạo lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã giai đoạn 2011-2020 cho tất cả các đơn vị và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015; lập kế hoạch sử dụng đất năm 2012 cho các xã, thị trấn. Đối với những vướng mắc trong công tác cấp GCNQSD đất, đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chức năng tập hợp thống kê đầy đủ, đồng thời sở cũng có văn bản hướng dẫn huyện đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân, lập hồ sơ cấp GCNQSD đất cho các tổ chức. Về công tác giải phóng mặt bằng, sở chỉ đạo phòng chuyên môn thuộc sở hướng dẫn huyện xác định thời điểm, nguồn gốc sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để tổ chức thực hiện tốt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo, đôn đốc và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đối với các dự án đầu tư trên địa bàn đã được UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư. Đi đôi với việc giải quyết vướng mắc trên lĩnh vực đất đai, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Đặc biệt là các điểm khai thác khoáng sản phải được quy hoạch, cấp phép thăm dò trữ lượng, khai thác hàng năm. Mặt khác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình cấp GCNQSD đất; bảo vệ môi trường đối với các hoạt động xả nước thải của các đơn vị trên địa bàn huyện. Sở TN&MT ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của huyện để chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách cho phù hợp với địa phương.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Liên kết hữu ích
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán