A- A+
(THO) - Trong hai ngày 16 và 17-4-2012, Đoàn giám sát số 3 của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) giai đoạn từ 2007-2011, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và huyện Nông Cống.
 Tham dự cùng đoàn giám sát có đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên của đoàn.

Giám sát tại Sở TN&MT, đoàn đã được nghe lãnh đạo Sở TN&MT báo cáo kết quả thực hiện công tác CCTTHC của sở trong giai đoạn 2007-2011.

Tại huyện Nông Cống, đoàn đã đánh giá và ghi nhận bước đầu của huyện trong thực hiện CCTTHC. Việc áp dụng thực hiện CCTTHC đã góp phần công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; đồng thời từng bước cải thiện môi trường, thu hút đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí Trần Quang Đảng đánh giá cao những kết quả thực hiện CCTTHC của Sở TN&MT và huyện Nông Cống trong thời gian qua. Để thực hiện hiệu quả việc CCTTHC trong thời gian tới, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị: Sở TN&MT và huyện Nông Cống cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cải cách hành chính và CCTTHC tại các cơ quan, đơn vị trong ngành và huyện; thường xuyên rà soát lại TTHC, quy trình, thời gian giải quyết, phí và lệ phí của từng công việc nhằm hạn chế những bất cập; giảm tối đa các loại giấy tờ trong hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị; thiết lập cơ chế tự kiểm tra trong nội bộ, đặt hòm thư góp ý, công khai số điện thoại nóng để tiếp thu các ý kiến góp ý của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; đẩy mạnh việc ứng dụng sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông; quan tâm đào tạo, tiến tới chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, đặc biệt là cán bộ trực tiếp làm công tác giải quyết TTHC...

Riêng huyện Nông Cống, đồng chí trưởng đoàn giám sát yêu cầu: huyện cần tập trung triển khai quán triệt các quy định của pháp luật, văn bản, hướng dẫn của UBND tỉnh về thực hiện CCTTHC; nghiên cứu xây dựng và sớm ban hành quy chế phối hợp thực hiện giữa các đơn vị và ngành chuyên môn; tiếp tục rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung các TTHC thuộc thẩm quyền; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai bộ TTHC tại trụ sở cơ quan tiếp nhận TTHC; thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, quản lý giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, công chức về việc thực hiện CCTTHC.

Thay mặt đoàn giám sát, đồng chí Trần Quang Đảng tiếp thu và tổng hợp các kiến nghị, đề xuất về việc thực hiện CCTTHC của Sở TN&MT và huyện Nông Cống để trình Thường trực HĐND tỉnh và phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo luật định.

Ý kiến bạn đọc

Gửi ý kiến của bạn

 
Thông tin thời tiết
Tỉ giá ngoại tệ
Thông tin giá vàng
Chứng khoán